Cohousing project Bruul Bierbeek

In het woonproject Bruul in Lovenjoel (deelgemeente Bierbeek) wordt een zone voorzien voor cohousing. Een groeiend aantal mensen heeft interesse in een vorm van collectief wonen met een gedeelde buiten- en/of binnenruimte. In het woonproject Bruul in Lovenjoel krijgen een 12-tal gezinnen de kans om een betaalbaar cohousingproject te realiseren.

De voordelen van cohousing

Cohousing is een woonvorm waarbij de bewoners niet enkel functionele maar ook leefruimten met elkaar delen. Elk gezin beschikt over een volwaardige privéwoning met tuintje, weliswaar wat compacter dan een standaard woning. Deze samenlevingsvorm biedt een reeks voordelen zoals een grote(re) sociale cohesie, meer financiële ademruimte, spaarzaam ruimtegebruik, … In het cohousingproject Bruul is het verplicht om minimaal één gemeenschappelijke binnenruimte, tuin en centrale verharde zone te hebben.

Waar?

Het perceel bedoeld voor cohousing ligt in het nog onontwikkelde woonuitbreidingsgebied Bruul in Lovenjoel waar Interleuven binnenkort een gemengd woonproject met een 50-tal woningen en kavels realiseert. In de wijk komen nieuwe groene ruimtes en ontmoetingsplaatsen zoals een langgerekte groenzone met wateropvang, een speeltuintje, een trapveldje en een driehoekig plein.

Contactinfo

Contacteer Martijn Gillaerts voor meer info.