• Solveld Banner
  • BannerBedrijfspercelen1130x225

Project Tankslag 2021 - Presentaties

Oude buiten gebruik gestelde stookolietanks kunnen vroeg of laat beginnen lekken, zodat ernstige vervuiling van de bodem of het grondwater kan ontstaan. Deze lege stookolietanks bevatten immers nog stookolieresten. De kosten voor de sanering kunnen dan vaak hoog oplopen.

Met dit project tracht men om zoveel mogelijk buitengebruik gestelde stookolietanks te ledigen, te reinigen en te verwijderen of op te vullen.

Lees meer

Jaarverslag 2020 goedgekeurd

Op de Algemene Vergadering van Interleuven op 16 juni 2021 werd het jaarverslag 2020 goedgekeurd. Het jaarverslag kan u inkijken en is terug te vinden op deze website onder Publicaties.

Streekintercommunales starten aankoopcentrale duurzame voertuigen

De gezamenlijke aankoop van (elektrische) voertuigen is een gewaardeerde dienstverlening, die lokale besturen ontzorgt en de nodige besparingen oplevert. Om hun besturen tegemoet te komen, starten de 11 Vlaamse streekintercommunales daarom een nieuwe aankoopcentrale duurzame voertuigen. Door samen te werken garanderen de streekintercommunales de nodige schaal binnen deze nieuwe dienstverlening. Hun verwevenheid met de lokale besturen verzekert ook de nodige nabijheid en betrokkenheid. IGEMO, streekintercommunale van de regio Rivierenland (oftewel het arrondissement Mechelen) zal binnen deze dienstverlening een overkoepelende rol op zich nemen.

Lees meer

Hoppinpunt gelanceerd in Tienen met de steun van Interleuven

Afgelopen week werd in Tienen een Hoppinpunt gelanceerd in aanwezigheid van onder andere de provincie Vlaams-Brabant en Interleuven. Hiermee wordt het startschot gegeven van e-autodelen in Tienen. De opening kaderde in het project ‘Maak een Mobipunt’ van Interleuven en haar partners om in de regio een netwerk van mobipunten uit te bouwen en Interleuven werkt voor de plaatsing elektrische deelwagens samen met Cambio.

Lees meer

Samenaankoop regenwatertonnen 2021

De voorbije zomers werden gekenmerkt door hittegolven en langdurige periodes van droogte. Lokale besturen waren genoodzaakt tot het afkondigen van besparende maatregelen voor het gebruik van grond- en leidingwater. Een verhoogde bewustwording dat drinkbaar water een schaars en kostbaar goed is, in combinatie met een gerichte aanpak voor het hergebruik van regenwater, is noodzakelijk om deze problemen in de toekomst het hoofd te bieden.

Lees meer

Meer artikelen...