Over ons

Intergemeentelijk samenwerkingsverband

Interleuven is een 'Intergemeentelijke dienstverlenende Vereniging' conform het decreet.

Een intergemeentelijke samenwerking is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer gemeenten en OCMW's, die over rechtspersoonlijkheid beschikt, evenals over eigen bestuursorganen. Ze wordt opgericht en bestuurd op grond van statuten die op vrijwillige basis tussen de betrokken gemeenten worden overeengekomen.

Statuten Interleuven

Oprichtingsakte 1965

Splitsingsakte 2003

Gecoördineerde statuten januari 2019

Statutenwijziging 11-09-2019

Interleuven via kruispuntbank ondernemingen

Gemeenten, OCMW's en politiezones nemen deel aan een intergemeentelijke samenwerking om projecten te realiseren die wegens hun complexiteit, financiële impact, grensoverschrijdende effecten, organisatorische redenen, ……. beter gezamenlijk worden aangepakt.

Vennoten

Volgende gemeenten/steden, OCMW's en politiezones uit het arrondissement Leuven zijn vennoot van Interleuven:

Gemeenten/steden en OCMW's: Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Bertem, Bierbeek, Boortmeerbeek, Boutersem, Diest, Geetbets, Glabbeek, Haacht, Herent, Hoegaarden, Holsbeek, Huldenberg, Keerbergen, Kortenaken, Kortenberg, Landen, Leuven, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tervuren, Tienen, Tremelo, Zoutleeuw.

Politiezones: PZ BRT (Begijnendijk, Rotselaar en Tremelo), PZ Demerdal DSZ (Diest en Scherpenheuvel-Zichem), PZ BHK (Boortmeerbeek, Haacht en Keerbergen), PZ Hageland (Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken en Tielt-Winge), PZ HERKO (Herent en Kortenberg), PZ Getevallei (Hoegaarden, Landen, Linter, Tienen en Zoutleeuw), PZ Hageland (Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek en Kortenaken), PZ Lubbeek (Boutersem, Bierbeek, Holsbeek en Lubbeek), PZ Tussen Voer en Dijle/VODI (Bertem, Huldenberg, Oud-Heverlee en Tervuren).

50 jaar Interleuven (2015)

Op 27 november 2015 vond de Jubileumviering plaats voor de 50e verjaardag van Interleuven. Samen met 350 gasten stonden we stil bij de voorbije halve eeuw en blikten we vooruit naar wat de toekomst brengen kan.

Snuif de sfeer op en bekijk de foto's van ons verjaardagsfeest hier. 50 jaar Interleuven, ook dankzij u!

Op de jubileumviering werd het Jubileumboek 'Spitsregio - Het arrondissement Leuven 1965-2015' voorgesteld. Dit naslagwerk focust op de sociaaleconomische ontwikkeling van de regio tussen 1965 (oprichting Interleuven) en 2015.

 

Exclusiviteitsovereenkomsten 2020-2025

De exclusieve samenwerkingsovereenkomsten dienden in de loop van het najaar 2019 opnieuw verlengd te worden zodat de lokale besturen zonder onderbreking konden blijven gebruik maken van onze uitgebreide en professionele dienstverlening als verlengd lokaal bestuur. De contracten worden getekend voor de volledige duur van de huidige beleidsperiode + 1 jaar en lopen dus eind 2025 af.

26 gemeenten, 11 OCMW's, 2 politiezones, collega-intercommunales EcoWerf en IGO sloten al meer dan 250 exclusiviteitsovereenkomsten met de zelfstandige groepering ‘Interleuven ondersteunende activiteiten’ (IL-KDV) af. Enkele vennoten beslissen nog in januari over de samenwerking.

Meerwaarde exclusiviteit

Het systeem van de exclusieve dienstverlening is conform de overheidsopdrachtenwetgeving. De deelnemer mag de diensten, die werden toegewezen in exclusiviteit aan de zelfstandige groepering ‘Interleuven ondersteunende activiteiten’, niet langer toekennen aan een andere dienstverlener dan de zelfstandige groepering ‘Interleuven ondersteunende activiteiten’. Het staat de deelnemer echter vrij om met eigen diensten (personeel) de opdracht zelf uit te voeren. Kenmerkend voor deze intergemeentelijke samenwerking is dat het beleid steeds in handen blijft van het lokale bestuur zelf aangezien ze nauw betrokken worden bij de beslissingen over de uitvoering van de aangeboden dienstverlening. Het systeem van exclusieve dienstverlening betekent ook dat het lokale bestuur geen BTW hoeft te betalen op de prestaties geleverd door de personeelsleden van de zelfstandige groepering ‘Interleuven Ondersteunende Activiteiten’.

Looptijd en afrekening

Een lokaal bestuur kan op elk moment beslissen om 1 of meerdere exclusiviteitsovereenkomst(en) af te sluiten. De minimumduur ervan is echter wel 2 jaar met einddatum 31-12-2025 dus in de praktijk kunnen besturen tot eind 2023 contracten met Interleuven afsluiten. De uurprijzen worden geïndexeerd. De gepresteerde uren worden 3-maandelijks afgerekend (in uitzonderlijke gevallen en in overleg kan er maandelijks een factuur worden overgemaakt).

De besturen al beslisten om in exclusiviteit met Interleuven te (blijven) werken, zullen begin 2020 de vraag krijgen om een mandataris aan te duiden die zal zetelen in de stuurgroep. De stuurgroep volgt de gemeenschappelijke dienstverlening en gewenste diensten van de zelfstandige groepering Interleuven Ondersteunende Activiteiten op.

Nota exclusieve dienstverlening en zelfstandige groepering 'Interleuven ondersteunende activiteiten'

Exclusiviteitstabel 2020-2025

Contacteer onze relatiebeheerder Guy Vanweser als u hierbij vragen heeft.

Missie

Al 54 jaar stimuleert Interleuven de duurzame ontwikkeling van Oost-Brabant in een snel evoluerende maatschappij. We ondersteunen onze vennoten en partners bij taken en projecten in diverse domeinen: ondernemen (bedrijventerreinen en bedrijfsgebouwen), wonen (woonprojecten), gebouwen en infrastructuur (ontwerp en realisatie), slimme regio (GIS, regionaal digitaal loket kinderopvang, informatieveiligheid), omgeving (ro, milieu, mobiliteit, handhaving en onroerend erfgoed) en bestuurlijke werking (preventie en welzijn van werknemers, noodplanning en regionale samenwerking). Interleuven bouwt momenteel ook het intergemeentelijk trainingscentrum Goetsenhoven voor de politiediensten. We zullen ook sterk inzetten op technologische innovatie.

Bestuursorganen

Interleuven is een 'Intergemeentelijke dienstverlenende Vereniging' conform het decreet.

Een intergemeentelijke samenwerking is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer gemeenten en OCMW's, die over rechtspersoonlijkheid beschikt, evenals over eigen bestuursorganen. Ze wordt opgericht en bestuurd op grond van statuten die op vrijwillige basis tussen de betrokken gemeenten worden overeengekomen.

Een overzicht van de belangrijkste beslissingsorganen vindt u hierna.

De Algemene Vergadering
De leden
De Raad van Bestuur

De Algemene Vergadering

In de Algemene Vergadering zetelen alle aangesloten vennoten waaronder een vertegenwoordiger van de intercommunales EcoWerf, Limburg.net, IGO, Haviland en Interrand. Zij keuren onder meer de jaarverslagen en rekeningen goed, benoemen de leden van de Raad van Bestuur en beslissen over wijzigingen van de statuten.

De leden

29 aangesloten gemeentebesturen met 1 of meer aandelen naargelang het aantal inwoners: Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Bertem, Bierbeek, Boortmeerbeek, Boutersem, Diest, Geetbets, Glabbeek, Haacht, Herent, Hoegaarden, Holsbeek, Huldenberg, Keerbergen, Kortenaken, Kortenberg, Landen, Leuven, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tervuren, Tienen, Tremelo, Zoutleeuw.

29 aangesloten OCMW’s met 1 aandeel per OCMW: Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Bertem, Bierbeek, Boortmeerbeek, Boutersem, Diest, Geetbets, Glabbeek, Haacht, Herent, Hoegaarden, Holsbeek, Huldenberg, Keerbergen, Kortenaken, Kortenberg, Landen, Leuven, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tervuren, Tienen, Tremelo, Zoutleeuw.

8 politiezones met 1 aandeel per PZ.

De Raad van Bestuur

De  Raad van Bestuur bestaat uit 15 leden die de 29 gemeenten uit het werkingsgebied vertegenwoordigen. Zij bepalen het beleid en bereiden de Algemene Vergadering voor. Zij zorgen ook dat op tijd nieuwe personeelsleden aan de slag gaan en zetten alle nodige stappen om de doelstellingen die door de Algemene Vergadering zijn vastgelegd, te realiseren.

De stad Leuven vaardigt 1 vertegenwoordiger af, de 28 andere gemeenten zijn onderverdeeld in 14 clusters, per cluster wordt 1 vertegenwoordiger afgevaardigd. Namens de oppositie zetelt 1 lid met een raadgevende stem.

De Raad van Bestuur vindt op geregelde tijdstippen plaats.

De bestuursleden ontvangen een zitpenning van 201,02 euro bruto per zitting (aanwezigheid verplicht) + wettelijke verplaatsingsonkosten (0.3363 euro/km).

Deontologische code bestuurders Interleuven

De leden van de Raad van Bestuur

Per cluster 1 afgevaardigde.

 • Leuven: Johan Geleyns (ondervoorzitter)
 • Tienen/Hoegaarden: Evelien Janssens
 • Aarschot/Linter: Isabelle Dehond
 • Rotselaar/Begijnendijk: Dirk Claes
 • Tremelo/Keerbergen: Jolien Wittemans
 • Haacht/Boortmeerbeek: Hans De Locht
 • Herent/Kortenberg: Philippe Scheys
 • Tervuren/Huldenberg: Hugo Vankelecom (ondervoorzitter)
 • Bertem/Oud-Heverlee: Marc Morris
 • Bierbeek/Boutersem: Ludo Aerts
 • Lubbeek/Holsbeek: Hans Eyssen (voorzitter)
 • Landen/Zoutleeuw: Lore Fourie
 • Geetbets/Kortenaken/Glabbeek: Peter Reekmans
 • Bekkevoort/Tielt-Winge: Agnes Van de Gaer (beëindigd op 10-11-2019)
 • Diest/Scherpenheuvel-Zichem: Bart Stals

Leden met raadgevende stem

 • Maggy Steeno (Oud-Heverlee)
 • Trees Laenens (Bekkevoort)

Secretaris

 • Patrick Willems - Algemeen Directeur Interleuven

 

Mijlpalen

1965
Tien gemeentebesturen uit de regio Leuven beslissen tot de oprichting van Interleuven. Haar opdracht: een geïntegreerde regionale aanpak - sociaal én economisch. Dat gebeurt door de inrichting van industriële en ambachtelijke zones en van sociale verkavelingen.

1968
Interleuven introduceert een nieuwe opdracht: assistentie en uitvoering van openbare werken. De Dienst Openbare Werken staat de gemeenten bij met zowel ontwerpen als realisaties.

1972
Oprichting dienst Ruimtelijke Ordening. Interleuven krijgt als opdracht de beschikbare ruimte in de regio te inventariseren en er bestemmings- en ontwikkelingsplannen voor op te stellen.

Een eerste breekwerf wordt ingericht en verwerkt 16 ton afval per uur. Dit is de start van Interleuven als afvalverwerker in de regio.

1979
Op verzoek van enkele gemeenten beslist Interleuven zich te engageren als ophaler van huisvuil. Twintig jaar later is Interleuven toonaangevend op het vlak van ophaling en verwerking van huisvuil.

1986
Opening eerste containerparken. De afvalberg neemt enorme proporties aan. De bevolking én de welstand in de regio nemen toe. En dus groeit ook het volume huishoudelijk afval. Interleuven start met de gescheiden inzameling van verschillende herbruikbare fracties.

1989
De stortplaats te Pellenberg werd op 10 juni in gebruik genomen. De stortplaats heeft een volume van 1 miljoen m³.

1991
Intercommunale Gemeenschappelijke Preventiedienst. Op vraag van gemeenten en OCMW’s richt Interleuven de Intercommunale Gemeenschappelijke Preventiedienst op. Overheden kunnen er terecht voor advies.

1992
Oprichting Intercommunale Milieudienst. De Intercommunale Milieudienst staat voortaan klaar om alle vragen uit de gemeenten rond diverse milieuproblematieken te beantwoorden.

1996
Opstarten van de composteerinstallatie. GFT ophalingen zijn een succes. Composteren in eigen beheer loont. Interleuven bouwt hiervoor een installatie.

2000
Met het duurzaamheidsteam stapt Interleuven de nieuwe eeuw in met een bijkomende nieuwe opdracht.Het duurzaamheidsteam adviseert de gemeentelijke diensten een duurzaam beleid te voeren en de bevolking aan te sporen duurzaam te leven. Helemaal in de geest van de nieuwe eeuw. Vanaf 2003 wordt het duurzaamheidsteam geïntegreerd in de werking van de milieudienst.

2001
Overkapping van het narijpingsveld van de composteerinstallatie. Deze aanpassing leidt tot een vrijwel geurloze composteerinstallatie.

2003
Ingevolge het decreet dd 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking is de Intercommunale Interleuven sinds 15 december 2003 definitief opgesplitst in (2) intergemeentelijke verenigingen: Interleuven en EcoWerf. EcoWerf staat in voor de preventie, de selectieve inzameling en de verwerking van afval. Interleuven werkt samen met de gemeenten, OCMW's, politiezones en bedrijven aan eigentijdse projecten: van wonen en milieu tot openbare werken en bedrijven.  

2004
Op vraag van de Stad Leuven en de K.U.Leuven start Interleuven met de ontwikkeling van de eerste twee gebouwen ICT 1 & ICT 2 van het Wetenschapspark Arenberg. Deze gebouwen bieden onderdak aan enkele spin-off bedrijven van de K.U.Leuven en andere hoogtechnologische bedrijven.

2006
Bij de vernieuwing van de infrastructuur op Researchpark Haarsrode wordt veel aandacht besteed aan duurzaamheid, ruimtegebruik en milieuvriendelijkheid. Door de aanleg van een gescheiden rioleringstelsel wordt het afvalwater en hemelwater komende van de bedrijven, apart geloosd. Parkeerplaatsen, voet- en fietspaden worden voorzien aan beide zijden van de weg.

2007
Interleuven start met de uitbreiding van het Wetenschapspark Arenberg. De bouw van B3 en B4 - voorheen ICT 3 & ICT 4 - is afgerond in 2010. De eerste bedrijven namen hun intrek in het voorjaar van 2010.

Gerard Levecke, algemeen directeur en eerste werknemer van Interleuven gaat met pensioen. Onder zijn leiding realiseerde Interleuven 500 ha nieuwe bedrijventerreinen, samen goed voor circa 12.000 rechtstreekse jobs.

Op gebied van huisvesting werden ongeveer 2.500 woningen verkocht. Op vraag van de partners werd het ondersteunende takenpakket naar de gemeenten toe sterk uitgebreid. 

2008
Patrick Willems wordt de nieuwe algemeen directeur van Interleuven.

2010
In oktober 2010 werden de gebouwen B3 en B4 van het Wetenschapspark Arenberg officieel geopend.

2013
De 30 burgemeesters van het arrondissement Leuven starten het burgemeestersoverleg regionale samenwerking arrondissement Leuven op. Beleidskwesties die voor de ganse regio van belang zijn worden besproken en worden gezamenlijk en over de partijgrenzen heen verdedigd bij de federale en de Vlaamse overheid. Interleuven coördineert dit overleg- en werkplatform.  

2015
Interleuven viert op 8 juli haar 50-jarig bestaan. Het hele jaar door wordt het gouden jubileum van de intercommunale gevierd, samen met alle partners. Interleuven bedankt het personeel van de vennoten op een gezonde manier met een fruitmand. Voor de inwoners van het arrondissement Leuven wordt er een heuse schattenjacht georganiseerd, de deelnemers gaan op zoek naar schatten en ontdekken de diverse realisaties van IL door de jaren heen. Op 27 november vindt de jubileumviering plaats met de voorstelling van de publicatie 'Spitsregio - Het arrondissement Leuven 1965-2015'.

2017
Door de aanwerving van een deskundige onroerend erfgoed in oktober 2017 start de nieuwe dienstverlening onroerend erfgoed. Onze vennoten kunnen bij de deskundige terecht voor advies over restauratie, renovatie, herbestemming of ontsluiting, ingrepen aan vastgesteld of beschermd erfgoed, aanvragen voor subsidies of premies, de aanvraag tot erkenning als ‘onroerenderfgoedgemeente’ of IOED, … Deze dienstverlening is gegroeid uit het burgemeestersoverleg regionale samenwerking.

2018

Interleuven start het regionaal digitaal loket kinderopvang op. Na een voorbereidende fase, start in januari 2018 een projectcoördinator voor de uitrol van dit loket. Ook wordt er begin 2018 na een openbare aanbesteding een softwareleverancier aangesteld. Het loket is ondertussen al in een aantal gemeenten operationeel (voorjaar 2019). In totaal gaven 18 lokale besturen te kennen met het digitaal loket te willen werken.

2019

Op de bijzondere algemene vergadering van woensdag 11 september bekrachtigden 29 steden en gemeenten van het arrondissement Leuven formeel de verlenging met 18 jaar. De nieuwe termijn van 18 jaar gaat in op 10 november en loopt dus tot 10 november 2037.

 

Meer artikelen...

 • 1
 • 2