• 2022 05 wpwerchter banner
  • Banner website
  • BannerBedrijfspercelen1130x225

Jaarverslag 2020 goedgekeurd

Op de Algemene Vergadering van Interleuven op 16 juni 2021 werd het jaarverslag 2020 goedgekeurd. Het jaarverslag kan u inkijken en is terug te vinden op deze website onder Publicaties.

Streekintercommunales starten aankoopcentrale duurzame voertuigen

De gezamenlijke aankoop van (elektrische) voertuigen is een gewaardeerde dienstverlening, die lokale besturen ontzorgt en de nodige besparingen oplevert. Om hun besturen tegemoet te komen, starten de 11 Vlaamse streekintercommunales daarom een nieuwe aankoopcentrale duurzame voertuigen. Door samen te werken garanderen de streekintercommunales de nodige schaal binnen deze nieuwe dienstverlening. Hun verwevenheid met de lokale besturen verzekert ook de nodige nabijheid en betrokkenheid. IGEMO, streekintercommunale van de regio Rivierenland (oftewel het arrondissement Mechelen) zal binnen deze dienstverlening een overkoepelende rol op zich nemen.

Lees meer

Hoppinpunt gelanceerd in Tienen met de steun van Interleuven

Afgelopen week werd in Tienen een Hoppinpunt gelanceerd in aanwezigheid van onder andere de provincie Vlaams-Brabant en Interleuven. Hiermee wordt het startschot gegeven van e-autodelen in Tienen. De opening kaderde in het project ‘Maak een Mobipunt’ van Interleuven en haar partners om in de regio een netwerk van mobipunten uit te bouwen en Interleuven werkt voor de plaatsing elektrische deelwagens samen met Cambio.

Lees meer

Samenaankoop regenwatertonnen 2021

De voorbije zomers werden gekenmerkt door hittegolven en langdurige periodes van droogte. Lokale besturen waren genoodzaakt tot het afkondigen van besparende maatregelen voor het gebruik van grond- en leidingwater. Een verhoogde bewustwording dat drinkbaar water een schaars en kostbaar goed is, in combinatie met een gerichte aanpak voor het hergebruik van regenwater, is noodzakelijk om deze problemen in de toekomst het hoofd te bieden.

Lees meer

Werken van start aan bedrijventerrein Lewa

De werken om de uitbreiding van bedrijventerrein Lewa in Zoutleeuw te realiseren, zijn op 15 maart 2021 van start gegaan. In deze eerste fase van de werken wordt gefocust op de wateropvang en infiltratie, vervolgens worden de overige nutsleidingen en de wegenis aangelegd. Mits een voorspoedig werfverloop is de oplevering voorzien voor het bouwverlof van 2021. Het bedrijventerrein Lewa in Zoutleeuw is gelegen aan de rand van het centrum van de stad en wordt ontsloten langsheen de Sint-Truidensesteenweg.

Lees meer

Meer artikelen...