• Home

Milieu

De intergemeentelijke milieudienst is een dynamische dienst die de gemeenten en steden adviseert over en begeleidt bij verschillende milieu- en klimaatthema's. De milieudienst biedt de gemeenten ook een aantal projecten aan.
 
De gemeenten kunnen in exclusieve dienstverlening werken met Interleuven, ook voor de pakketten die de intergemeentelijke milieudienst aanbiedt namelijk de basisservice, de klimaatondersteuning, taakondersteuning en milieuhandhaving. Het werken met de exclusieve dienstverlening is een ‘win-win’ situatie. De gemeente kan met zekerheid beroep doen op de milieudienst voor een brede waaier aan projecten en opdrachten en dient geen BTW te betalen op de uren uitgevoerd door het personeel van Interleuven.

Extranet

De gedetailleerde projectfiches van de verschillende pakketten milieu alsook de fiches van de projecten die de milieudienst aanbiedt, vindt u terug op ons extranet. Klik hier om u in te loggen.

Thermografische luchtfoto Haacht en Keerbergen

In januari overvloog een vliegtuigje de gemeenten Haacht en Keerbergen om thermografische luchtfoto’s van de gemeenten te maken. Op deze beelden, gemaakt met een warmtegevoelige camera, kan worden nagegaan welke huizen nog veel warmteverlies hebben, en dus onvoldoende geïsoleerd zijn. De luchtfoto’s kaderen in het Interregproject See2Do! en in de gemeentelijke klimaatactieplannen.

Lees meer

Basisondersteuning

In de basisondersteuning milieu zitten volgende opdrachten:

 • regelmatig bezoek van de aangestelde verantwoordelijke van Interleuven aan de gemeente
 • gerichte en op maat gesneden informatiedoorstroming naar de gemeente toe
 • aanreiken van op maat gesneden oplossingen voor diverse milieuproblematieken
 • ondersteuning van de werking van de gemeentelijke milieuadviesraad
 • opmaak en ontwikkeling van diverse modellen en standaarden, voor de opmaak van inventarissen, rapporten, plannen, acties, … al dan niet nieuw ontwikkeld of op basis van de ter beschikking gestelde voorbeelden van LNE of de provincie
 • ondersteuning bij de eerste aanzet van deze verplichte inventarissen, rapporten, plannen, ... of indien nodig zelf instaan voor de aanvulling van de inventarissen
 • praktijkondersteuning aan de gemeente voor controle en toezicht op hinderlijke inrichtingen
 • ondersteuning en begeleiding van hinderlijke inrichtingen i.v.m. diverse milieuaspecten, op vraag van de gemeente
 • adviesverlening rond milieuproblemen, duurzaamheid, hinderproblematiek, wetgeving, ...
 • gerichte adviesverlening inzake klasse 3, 2 en 1-inrichtingen
 • deelname aan relevante overlegplatforms op regionaal, provinciaal en gewestelijk vlak inzake natuur en milieu

De basisondersteuning is een verplicht pakket, indien de gemeente gebruik wenst te maken van de andere ondersteuningspakketten milieu (klimaat-, taak– en handhavingsondersteuning).