• Home

Woonproject Kartuizersstraat Holsbeek

images/Afbeeldingen/Wonen/HOK-Kartuizersstraat/Kartuizersstraat-009.jpg

Interleuven ontwikkelt, in samenwerking met de gemeente Holsbeek en de sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) Dijledal, de laatste fase van het woonproject Kartuizersstraat in Holsbeek. Het betreft een gemengd woonproject waarin de SHM Dijledal 16 sociale huurappartementen bouwt en Interleuven 10 sociale koopwoningen, 2 middelgrote koopwoningen, 14 betaalbare kavels en 8 middelgrote kavels realiseert.

Het project is volledig uitverkocht.

Lees hieronder meer over de verschillende onderdelen van het project.

Woningen

De koopwoningen werden gerealiseerd en verkocht op plan door Interleuven. Het woonproject bevat verschillende types huizen: 10 sociale koopwoningen (een bouwblok met 6 aaneengeschakelde woningen en 2 keer 2 halfopen woningen) en 2 middelgrote koopwoningen. Er is momenteel nog slechts 1 woning (gesloten bebouwing) te koop.

Aaneengeschakelde woningen

Het bouwblok met de 6 aaneengeschakelde sociale koopwoningen heeft een sobere en moderne uitstraling en vormt één architecturaal geheel. Opvallend aan dit bouwblok is dat de achtertuinen van deze woningen lager liggen dan de straat en noordelijk georiënteerd zijn, wat zich vertaalt in een specifiek ontwerp van de woningen. Zo wordt er bijvoorbeeld, omdat de voorgevel aan de zuidkant ligt, daar een extra (semi-afgesloten) buitenruimte voorzien. Door de grote raampartijen in de voor- en achtergevel krijgt men een doorzicht vanaf dit terras tot in de tuin. Vermits er nauwelijks dragende binnenmuren zijn, is de leefruimte één open ruimte met geïntegreerde keuken. Op de verdieping zijn 3 of 4 slaapkamers mogelijk. De garages/bergingen van deze woningen liggen op straatniveau en elke woning heeft een rechtstreekse toegang en een eigen tuin.

Alle woongelegenheden worden instapklaar aangeboden: inclusief keuken, badkamer, binnendeuren, vloerafwerking, sanitair, elektriciteit en verwarming. Ze worden afgewerkt met degelijke en duurzame materialen. Er wordt overal superisolerende beglazing (K-waarde 1,1W/m²K) en een gascondensatieketel geplaatst en de toiletten worden aangesloten op een installatie voor hemelwaterrecuperatie. Vanzelfsprekend voldoen de woningen aan de huidige regelgeving met betrekking tot de energieprestatieregelgeving.   Er zijn 2 verschillende woningtypes: 4 rijwoningen en 2 halfopen woningen.

Elk huis heeft een bruto woonoppervlakte van 173 of 179 m². De perceelgrootte ligt tussen 378 m² en 471 m².

Foto's: Lander Loeckx

Halfopen woningen

De 2 keer 2 halfopen sociale koopwoningen (op het inplantingsplan kavels 23 t.e.m 26) hebben een hedendaagse vormgeving. Er worden moderne en duurzame materialen gebruikt. De woningen hebben een open plan met veel aandacht voor lichtinval. Vanuit de leefruimten is er een optimaal uitzicht naar het omliggende landschap. Ze worden tevens volledig instapklaar afgewerkt: met keuken, badkamer, binnendeuren, vloeren, sanitair, elektriciteit en verwarming. De zolder wordt geïsoleerd maar niet-afgewerkt aangeboden (casco). Naast de drie afgewerkte slaapkamers op de verdieping kunnen op de zolder extra slaapkamers ingericht worden. Het plannetje van de zolder toont hierbij slechts een voorbeeld. De woningen hebben een laag energieverbruik door aandacht voor isolatie, energiezuinige verwarming en regenwaterrecuperatie.

Elk huis heeft een bruto woonoppervlakte van 173 of 192 m². (inclusief gebruiksoppervlakte casco zolder)

De perceelgrootte bedraagt 287 m².

Foto's: Lander Loeckx

Middelgrote woningen

De 2 middelgrote koopwoningen (inplantingsplan kavels 27 en 28) zijn 2 bel-etagewoningen, met de garages uitgegraven in de berghelling. De architecturale vormgeving en de gebruikte materialen stemmen overeen met het ernaast gelegen bouwblok van de sociale huurwoningen. Op straatniveau zijn er carports met grote bergingen, de eerste verdieping omvat een grote open leefruimte op het niveau van de tuin achteraan. Tevens is er een doorzicht van tuin naar straat en geniet de leefruimte zowel van een zuidgerichte tuin als van een breed uitzicht op het bebouwde dal aan de straatzijde. Ook deze woningen worden duurzaam gebouwd met een laag energieverbruik. Naast de bel-etagewoningen komt een ruime voetgangersdoorsteek naar het speelbos.

Beide bel-etagewoningen hebben een bruto woonoppervlakte van 190 m² (zonder de carports) op percelen van respectievelijk 513 m² en 698 m².

Foto's: Lander Loeckx

  • Kartuizersstraat-001
  • Kartuizersstraat-002
  • Kartuizersstraat-003
  • Kartuizersstraat-005
  • Kartuizersstraat-006
  • Kartuizersstraat-009

Kavels

De kavels worden gerealiseerd en te koop aangeboden door Interleuven. Er worden 2 types van kavels aangeboden, 14 betaalbare kavels en 8 middelgrote kavels. Alle bouwgronden zijn ondertussen verkocht.

De 14 betaalbare kavels hebben een kavelbreedte tussen 10 m en 11,50 m, hun oppervlakte ligt tussen 281 are en 471 are. De 8 middelgrote kavels hebben een kavelbreedte van 13 m, hun oppervlakte ligt tussen 445 are en 496 are.

Sociale huurwoningen

De sociale huurwoningen worden ontwikkeld en beheerd door de sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal. Het ontwerp van deze huizen gebeurde door de dienst Gebouwen en Infrastructuur van Interleuven.

Foto's: Lander Loeckx

Stedenbouwkundig ontwerp

Het woonproject Kartuizersstraat in Holsbeek is gelegen tussen Asseltveld, de Kortrijksebaan, de Onze-Lieve-Vrouwstraat en de rand van het Chartreuzenbos. Het is het vervolg van een vroegere realisatie van Interleuven, namelijk een verkaveling van 38 sociale kavels voor open bebouwing die ondertussen allemaal bebouwd zijn.

Bij de uitwerking van het stedenbouwkundig ontwerp voor dit woonproject is ervoor geopteerd om de zone aansluitend bij de reeds gerealiseerde bebouwing vrij dicht te bebouwen, zodat het aanwezige bosje dat aanleunt bij het bosmassief van de Chartreuzenberg kan worden behouden en de overgang naar dit bosmassief geleidelijk aan verloopt. Het bosje kan door de reeds aanwezige en toekomstige bewoners worden gebruikt als speelbos. De inkomzone tot het speelbos wordt aangelegd in houtsnippers en er worden een aantal speelelementen voor kleinere kinderen voorzien, evenals enkele zitbanken. Wat verderop in het speelbos wordt een speelstructuur voor grotere kinderen (zitten, klimmen, springen, …) opgebouwd rond, tussen en onder de bestaande bomen.

Aangezien de eerste fase van de verkaveling wordt uitgebreid met een 50-tal woningen, volstaat één toegangsweg (via Asseltveld) niet meer. Een tweede volwaardige ontsluiting is nodig, met name vanaf de Kortrijksebaan, via het eerste deel van de O.L.-Vrouwstraat en het kleine stukje holle weg (met een 4-tal bomen). Aldus wordt het tweede deel van de O.L.-Vrouwstraat behouden als waardevolle holle weg, waarlangs voetgangers en fietsers toegang krijgen tot het bos.

De reeds aangezette wegenis van fase 1 wordt doorgetrokken in 2 parallelle straten die bergop lopen (de steilste geeft toegang tot het speelbos) en verbonden worden door een praktisch horizontale straat. Aan weerszijden van de 2 parallelle straten worden kavels voor halfopen bebouwing voorzien, een typologie die nauw aansluit bij de aangrenzende open villaverkaveling en die toch de gevraagde verdichting realiseert. Langsheen de verbindingsstraat worden enerzijds de sociale koopwoningen en anderzijds de sociale huurappartementen gerealiseerd.

Voorzieningen zoals scholen, winkels, sporthal, … bevinden zich in een straal van 500 m van het gebied.