• Home

Onroerend erfgoed

Erfgoed kunnen we het best omschrijven als sporen uit het verleden die verder lopen in het heden. Toch is erfgoed de toekomst. Het bewaren, restaureren en ontsluiten ervan in uw gemeente verbindt de lokale gemeenschap, versterkt de identiteit van uw gemeente en bevordert het toerisme.

Daarom heeft Interleuven sinds oktober 2017 een deskundige onroerend erfgoed in huis, van wie we de expertise graag ten dienste stellen van onze vennoten. Alle gemeenten uit het arrondissement Leuven kunnen beroep doen op onze nieuwe dienstverlening, ook degenen die zelf een deskundige in dienst hebben of deel uitmaken van een IOED (Intergemeentelijke OnroerendErfgoedDienst) en bijkomende ondersteuning wensen.

U kunt bij onze deskundige terecht voor advies over restauratie, renovatie, herbestemming of ontsluiting, ingrepen aan vastgesteld of beschermd erfgoed, beheersplannen, aanvragen voor subsidies of premies, de aanvraag tot erkenning als ‘onroerenderfgoedgemeente’ of IOED, …

Voor de gemeenten Bertem en Tremelo werkte onze deskundige de aanvulling inventaris bouwkundig erfgoed uit. Voor de Lakenhalle in Zoutleeuw wordt een beheersplan opgemaakt.

Regionaal uitwisselingsplatform

Interleuven plant een regionaal uitwisselingsplatform onroerend erfgoed. Op dit periodiek overleg wordt een gemeenschappelijke strategie uitgewerkt voor erfgoedproblematieken, waar meerdere gemeenten mee worden geconfronteerd, die gemeentegrensoverschrijdend zijn of die specifiek voor het arrondissement Leuven zijn. Verder wordt kennis en ervaring over bouwkundig, archeologisch en landschappelijk erfgoed uitgewisseld. Momenteel onderzoeken wij welke platforms en overlegorganen al bestaan in Vlaanderen en onze regio om zo goed mogelijk aan de vragen en noden van de gemeenten tegemoet te komen.

Zevende oproep: begeleiding bij herbestemming van parochiekerken

Gemeenten en kerkbesturen kunnen vanaf 15 januari 2020 een aanvraag indienen voor een begeleid haalbaarheids- onderzoek voor de volledige herbestemming of de nevenbestemming van een parochiekerk. Het Projectbureau ‘Herbestemming Kerken’ begeleidt dit traject. De uiterste datum om een aanvraag in te dienen is 21 april 2020. Het gaat om de laatste oproep in deze formule.

Lees meer

Nieuwe dienstverlening onroerend erfgoed

Erfgoed kunnen we het best omschrijven als sporen uit het verleden die verder lopen in het heden. Toch is erfgoed de toekomst. Het bewaren, restaureren en ontsluiten ervan in uw gemeente verbindt de lokale gemeenschap, versterkt de identiteit van uw gemeente en bevordert het toerisme.

Daarom heeft Interleuven sinds oktober 2017 een deskundige onroerend erfgoed in huis, van wie we de expertise graag ten dienste stellen van onze vennoten. Alle gemeenten uit het arrondissement Leuven kunnen beroep doen op onze nieuwe dienstverlening, ook degenen die zelf een deskundige in dienst hebben of deel uitmaken van een IOED (Intergemeentelijke OnroerendErfgoedDienst) en bijkomende ondersteuning wensen.

U kunt bij onze deskundige terecht voor advies over restauratie, renovatie, herbestemming of ontsluiting, ingrepen aan vastgesteld of beschermd erfgoed, beheersplannen, aanvragen voor subsidies of premies, de aanvraag tot erkenning als ‘onroerenderfgoedgemeente’ of IOED, …

Contacteer Nina Van Meerbeeck voor meer info.

Ondersteuning bij herbestemming kerken

Ook de problematiek inzake herbestemming kerken behoort tot het takenpakket van onze deskundige onroerend erfgoed. Gemeenten die hulp wensen bij de opmaak van hun kerkenbeleidsplan kunnen hiervoor bij Interleuven terecht. Onze deskundige volgt ook het haalbaarheidsonderzoek op van de gemeenten die zich laten begeleiden door het projectbureau Herbestemming Kerken. Eens dit haalbaarheidsonderzoek afgerond, kan u bij ons terecht voor projectbegeleiding voor de realisatie van de neven- en/of herbestemming.

Daarnaast bieden wij projectbegeleiding aan voor een haalbaarheidsonderzoek voor kerken die niet zijn ingediend of niet zijn weerhouden door het projectbureau. Tenslotte kan u beroep doen op ons advies of onze ontwerpdienst voor de realisatiefase van de herbestemming van uw kerk.

Van 15 januari 2019 tot en met 15 april 2019 kunnen gemeenten en kerkbesturen een aanvraag indienen voor een begeleid haalbaarheidsonderzoek voor de volledige her- of nevenbestemming van een parochiekerk.