• Solveld Banner
  • 2022 11 banner LEWA
  • BannerBedrijfspercelen1130x225

Bijenplan voor Tremelo

Bijen zijn van levensbelang voor de bestuiving van bloemen, planten, bomen en landbouwgewassen. Daarom ging de gemeente Tremelo de voorbije twee jaar aan de slag voor het opstellen van een bijenplan. Hierbij werkte de gemeente samen met Regionaal Landschap Noord-Hageland, Natuurpunt en Interleuven en kreeg ze financiële steun van de provincie Vlaams-Brabant. Dit plan zal gebruikt worden door alle gemeentediensten om bijvriendelijk te handelen.

Lees meer

Wandelevent: Langs Pelgrimswegen naar Scherpenheuvel

Na het succes van vorig jaar trekken we op 1 mei opnieuw het jaarlijkse bedevaartseizoen op gang met een wandelevenement. Wandel in de voetsporen van pater Damiaan richting de basiliek. Deze wandeling, veelal langs onverharde paden, brengt je na 34 km in Scherpenheuvel. De route start in Tremelo aan het Damiaanmuseum en is bewegwijzerd. Je kan ze ook volgen via een wandel-gps of wandel-app op je smartphone.

Lees meer

Provinciegouverneur Jan Spooren bezoekt het ITG

Dinsdag 21 februari 2023 bracht provinciegouverneur van Vlaams-Brabant Jan Spooren een bezoek aan het Intergemeentelijk Trainingscentrum voor de politie in Goetsenhoven. Het ITG is een unieke verwezenlijking dat de mogelijkheden biedt om alle aspecten van geweldbeheersing te trainen op eenzelfde locatie.

Lees meer

Regenwatercoach editie 2023

Met de aanhoudende droogte van de afgelopen jaren wil Interleuven samen met intercommunale Haviland en Klimaatpunt vzw inwoners aanzetten tot maximaal hergebruik van hemelwater. Een regenwatercoach zal nu de inwoners van de deelnemende gemeenten gratis begeleiden. Na het succesvolle proefproject in 2022 wordt de capaciteit in 2023 verder uitgebreid. 

Lees meer

Meer artikelen...