• Banner website
  • BannerBedrijfspercelen1130x225

Nieuw KB voor de Gemeenschappelijke Preventiedienst

Op 25 maart heeft de Gemeenschappelijke Preventiedienst (GD-PBW) een nieuw Koninklijk Besluit (KB) gekregen waarbij aan Interleuven vergund wordt om een GD-PBW op te richten voor de aangesloten besturen.

Dit is een geactualiseerde versie van het KB van 1 juni 2006, gewijzigd door het KB van 30 september 2014. Sinds die periode zijn er nieuwe lokale besturen aangesloten waardoor een uitbreiding noodzakelijk was.

Lees meer

Jaarverslag 2019 beschikbaar

Op 24 juni 2020 keurde de Algemene vergadering van Interleuven het jaarverslag 2019 goed.

Benieuwd naar onze realisaties van het afgelopen jaar? Het activiteitenverslag, het financieel jaarverslag en de jaarrekening kan u hier inkijken.

Exitplan corona: terug naar een ‘normale werking’?

De impact van de coronacrisis op de werking van de lokale besturen en Interleuven was en is nog steeds groot. De verschillende diensten leverden grote inspanningen om in deze moeilijke tijden nieuwe problemen het hoofd te bieden. Dankzij het goed uitgebouwd ICT-systeem van Interleuven werd onze dienstverlening voor besturen op de meeste plaatsen verder gezet  vanuit ons kot.

Nu de overheid haar exitplan heeft opgesteld is het ook aan de lokale besturen om over te gaan tot een graduele terugkeer naar de gewone gang van zaken. Onze medewerkers proberen onze vennoten hierbij waar mogelijk zo goed mogelijk te ondersteunen.

Lees meer

Heropstart scholen

Gemeenschappelijke preventiedienst (GD-PBW) helpt bij de heropstart van 45 lagere scholen en 1 secundaire school.

De exit uit de lockdown is voor scholen een lang en gefaseerd pad, daarom stelde het Departement Onderwijs en Vorming een uitgebreid draaiboek op. Centraal staat een veilige heropstart, met sterke focus op social distancing en hygiëne. De preventieadviseur heeft de cruciale taak om de gezondheid en veiligheid van onderwijsprofessionals en leerlingen op de eerste plaats te zetten.

Lees meer

Groepsaankoop Interleuven herbruikbare stoffen mondmaskers: gemeentebesturen zeer tevreden over kwaliteit en leveringstermijnen

De druk is groot bij de lokale besturen om hun bevolking zo snel mogelijk te voorzien van mondmaskers. Interleuven heeft daarom samen met collega-intergemeentelijke vereniging Haviland in sneltempo een groepsaankoop op poten gezet. In deze aankoop van herbruikbare stoffen mondmaskers, fungeert Haviland middels een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking tevens als een aankoopcentrale voor geïnteresseerde vennoten van Interleuven. Zes lokale besturen hebben samen een totaal van 108.000 kwalitatieve mondmaskers aangekocht en de laatste levering heeft reeds vrijdag 22 mei 2020 plaatsgevonden.

Op basis van de gunningscriteria werden 2 leveranciers gekozen en werden de bestellingen geplaatst. 

Lees meer

Meer artikelen...