• Banner website
  • BannerBedrijfspercelen1130x225

Netwerkdag Mobipunten en Gedeelde Mobiliteit op 11 maart

In de provincie Vlaams-Brabant neemt de mobiliteitsdruk toe. Om de emissie van broeikasgassen ten gevolge van transport in de regio te beperken, is een trendbreuk in het beleid noodzakelijk. Er wordt een transitie naar duurzame mobiliteit en ruimtelijke planning nagestreefd waarbij termen als ‘combimobiliteit’, ‘gedeelde mobiliteit’ en ‘mobipunten’ niet kunnen ontbreken.

Maar wat houden deze termen nu precies in en wat betekenen ze voor uw gemeente? Op een netwerkdag op woensdag 11 maart gaan de provincie Vlaams-Brabant, Interleuven en Mobipunt vzw met deze vragen aan de slag.

Inschrijven

Lees meer

Verkeersonderzoek Erps-Kwerps (Kortenberg)

De gemeente Kortenberg wenst het gemotoriseerde en langzaam verkeer in de deelgemeente Erps-Kwerps te optimaliseren zodat het verkeer er vlotter, veiliger en leefbaarder wordt. In opdracht van de gemeente wordt er een verkeersonderzoek uitgevoerd. Concreet worden in Erps-Kwerps acht locaties met een verkeersproblematiek onderzocht met als doel oplossingen ter verbetering van de huidige situatie aan te reiken. Deze deelstudies worden behandeld onder 4 grote thema’s: sluipverkeer, schoolomgeving, doorstroming en parkeren. De gemeente en Interleuven hechten veel belang aan participatie van de inwoners bij dit project.

Lees meer

Zevende oproep: begeleiding bij herbestemming van parochiekerken

Gemeenten en kerkbesturen kunnen vanaf 15 januari 2020 een aanvraag indienen voor een begeleid haalbaarheids- onderzoek voor de volledige herbestemming of de nevenbestemming van een parochiekerk. Het Projectbureau ‘Herbestemming Kerken’ begeleidt dit traject. De uiterste datum om een aanvraag in te dienen is 21 april 2020. Het gaat om de laatste oproep in deze formule.

Lees meer

Warme acties leveren 1000 euro op

De collega's van Interleuven toonden eind vorig jaar opnieuw hun goed hart voor de Warmste Week. Met leuke en diverse activiteiten tijdens de middagpauze of 's avonds georganiseerd, werd geld ingezameld voor Prinses Harte. Deze vzw maakt verwenpakketten om het ziekenhuisverblijf voor kinderen met kanker aangenamer te maken. Het resultaat mag er zijn: de warmste soep, zumba, yoga, spelletjesavond, juwelenworkshop, IL-warmathon, het dessertenbuffet, … brachten maar liefst 1000 euro op. Bedankt aan de organiserende collega’s (foto hieronder v.l.n.r. Joke, Kirsten, Evelien en Liesbet; Rikkert, Inge en Ellen staan niet op de foto) voor de warme organisatie en aan elke collega die mee een duit in het zakje deed voor het goede doel.

Lees meer

Meer artikelen...