• 20160906 See2do copy2

  • BannerBedrijfspercelen1130x225

  • Banner WEB metpelikaan v5

Startmoment 'Langs pelgrimswegen naar Scherpenheuvel' - 26 april 2018

Interleuven, IGO, Trage Wegen vzw, stad Scherpenheuvel-Zichem en Bedevaartsoord O.L.V. van Scherpenheuvel starten op 26 april officieel met het project ‘Langs pelgrimswegen naar Scherpenheuvel’.
De bedoeling is om het netwerk van oude bedevaartwegen naar Scherpenheuvel terug herkenbaar te maken en het bijhorende erfgoed te ontsluiten.

Lees meer

Lancering 'Langs pelgrimswegen naar Scherpenheuvel' op 26 april 2018

Interleuven start in samenwerking met IGO, Trage Wegen vzw, stad Scherpenheuvel-Zichem en Bedevaartsoord O.L.V. van Scherpenheuvel op 26 april officieel met het project ‘Langs pelgrimswegen naar Scherpenheuvel’. Op die dag wordt het projectlogo bekendgemaakt en wordt deze website officieel gelanceerd.
De bedoeling van het project is om het netwerk van oude bedevaartwegen naar Scherpenheuvel terug herkenbaar te maken en het bijhorende erfgoed te ontsluiten.

Lees meer

Burgemeesters vragen eerlijker deel van gemeentefonds

De burgemeesters van Oost-Brabant maken zich grote zorgen over de financiële uitdagingen waar hun gemeenten voor staan. De begrotingen zitten in de tang tijdens de volgende bestuursperiode vanwege zowel dalende ontvangsten als hogere uitgaven. Vooral de vaststelling dat de gemeenten uit onze regio door Vlaanderen nog steeds financieel worden benadeeld in de verdeling van de toelagen uit het Gemeente- en Stedenfonds blijft een doorn in het oog. De burgemeesters willen dat de vertegenwoordigers van Vlaams-Brabant in het Vlaams Parlement ingrijpen om de niet-verantwoorde transfer van geld van de belastingbetalers van onze regio naar de stadskassen van Antwerpen en Gent te stoppen. De eerste concrete stap moet zijn dat in 2019, bij de start van een nieuwe Vlaamse Regering én een nieuwe bestuursperiode in de gemeenten, de verdeling van het Gemeentefonds aangepast wordt zodat de transfer met 10 % wordt verminderd.

Lees meer

Vijfde oproep: begeleiding bij herbestemming van parochiekerken

Gemeenten en kerkbesturen kunnen vanaf 15 maart 2018 een aanvraag indienen voor een begeleid haalbaarheids- onderzoek voor de volledige herbestemming of de nevenbestemming van een parochiekerk. Het Projectbureau ‘Herbestemming Kerken’ begeleidt dit traject. De uiterste datum om een aanvraag in te dienen is 25 april 2018.

Lees meer

Jaarlijkse studiedag GIS net.werk - 19 april 2018

De jaarlijkse studiedag GIS net.werk vindt op 19 april 2018 plaats. Er staan weer tal van interessante GIS-onderwerpen op de agenda: het meerjarenactieplan 'trage wegen' van de gemeente Lubbeek, het (geo)databeleid van de Vlaamse Regering, de projecten van Informatie Vlaanderen, noodplanning: cartografie in het veiligheidsportaal 'ICMS', ...

Programma en inschrijven

Lees meer

Meer artikelen...