6 betaalbare woningen in Werchter Rotselaar

De gemeente Rotselaar realiseert in samenwerking met Interleuven de bouw en de verkoop van volgende betaalbare woningen:

  • 4 koopwoningen in halfopen bebouwing op de verkaveling gelegen in de Jack-Opstraat te Werchter.
  • 2 koopwoningen in halfopen bebouwing op de verkaveling gelegen in de Jef Scherensstraat te Werchter.

De instapklare woningen worden gebouwd in het kader van duurzame architectuur. Op de 6 huizen worden zonnepanelen geïnstalleerd.

Lees meer

Presentaties en documenten infonamiddag herbestemming kerken

Op 1 december waren een 100-tal vertegenwoordigers van gemeentebesturen, kerkfabrieken en partnerorganisaties van Interleuven aanwezig op de infonamiddag rond de herbestemming van kerken. De opmaak van een kerkenbeleidsplan is een verplichting van de Vlaamse overheid voor iedere gemeente die nog in aanmerking wenst te komen voor subsidies voor onderhouds- en restauratiewerken. Deze verplichting kan aanleiding geven tot een productieve samenwerking tussen gemeente en kerkfabriek én tot een reflectie over de toekomst van de parochiekerken in de gemeente. Deze maand lanceert het projectbureau ‘Herbestemming Kerken’ de volgende oproep voor een begeleide haalbaarheidsstudie. Interleuven wil de gemeenten informeren en ondersteunen bij de opmaak van dergelijke plannen en studies voor de herbestemming van kerken en organiseerde daarom deze informatienamiddag in samenwerking met het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC), het Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen (Aartsbisdom Mechelen-Brussel) en het Projectbureau.

Lees meer

Gezamenlijke goedkeuring klimaatactieplannen van 34 gemeenten

Begin november kregen 34 Vlaams-Brabantse gemeenten, waarvan 16 uit het arrondissement Leuven, een officiële goedkeuring van Europa voor hun klimaatactieplan. Leuven en Vilvoorde kregen eerder al hun goedkeuring, wat het totaal op 36 brengt. Dat is meer dan de helft van het aantal gemeenten dat in 2014 het Europese Burgemeestersconvenant ondertekende. In de klimaatplannen beschrijven de gemeenten de acties die ze zullen ondernemen om tegen 2020 de CO2-uitstoot op hun grondgebied met minstens 20% te verlagen. De goedkeuring voor de tweede groep gemeenten wordt rond de jaarwisseling verwacht.

Lees meer

Meer artikelen...