• BannerBedrijfspercelen1130x225

  • Banner website

Infodag omgevingshandhaving op 13 juni 2019

Handhaving is het sluitstuk van elk beleid. Een gemeente die vergunningen verleent, moet er op toezien dat deze worden nageleefd. Het is echter onmogelijk om bij alle overtredingen op te treden, hiervoor is simpelweg onvoldoende capaciteit. Bijgevolg is het aangewezen om beleidsmatig om te gaan met handhaving en duidelijke prioriteiten vast te leggen.

Om onze gemeenten te ondersteunen, wil Interleuven samen met IGO, inzetten op handhaving door middel van een geïntegreerde aanpak: de verschillende materies ruimtelijke ordening, milieu en onroerend erfgoed worden gestroomlijnd. Bovendien streven we naar een beleidsmatige aanpak met duidelijke prioriteiten, op een actieve manier met de nadruk op preventief optreden. Hoe we dit willen verwezenlijken, lichten we toe op 13 juni 2019.

Inschrijven

Lees meer

Officiële eerstesteenlegging intergemeentelijk trainingscentrum politie

Op maandag 6 mei vond de officiële eerstesteenlegging van het gloednieuw trainingscentrum voor de lokale politiediensten van het arrondissement Leuven plaats. Onder de 45 aanwezigen waren verschillende burgemeesters, korpschefs, collega's van de federale politie en defensie. Hans Eyssen - voorzitter Interleuven, Katrien Partyka – burgemeester Tienen en Jean-Paul Mouchaers – korpschef politiezone Leuven spraken de aanwezigen toe en legden samen met Louis Tobback – oud-burgemeester stad Leuven de officiële eerste steen van het trainingscentrum.

Lees meer

Vacature ruimtelijk planner

Kom jij het team van Interleuven versterken? Wij zijn op zoek naar een ruimtelijk planner (m/v).

Een belangrijk deel van je takenpakket bestaat uit het bieden van stedenbouwkundige ondersteuning inzake vergunningenbeleid en/of handhaving aan gemeenten. Hierbij werk je ter plaatse bij de gemeente met de ambtenaren mee aan de inhoudelijke behandeling van de omgevingsdossiers en/of aan de preventieve en reactieve omgevingshandhaving.

Je bent als projectleider verantwoordelijk voor en werkt mee aan: o.a. het opmaken van stedenbouwkundige ontwerpen en projecten, woon-, lokalisatie- en planologische studies, het opstellen van gemeentelijke ruimtelijke beleids- en visieplannen,  RUP’s, ontwerpen van publieke ruimten, ontwikkeling van bedrijventerreinen en woonprojecten. Je werkt adviserend en ondersteunend naar en voor de gemeenten van het arrondissement Leuven en woont daartoe ook de vergaderingen bij.

Lees meer

Op naar 8 mobipunten in regio Leuven

Interleuven gaat, samen met de provincie Vlaams-Brabant, de gemeenten, Autodelen.net en Taxistop, 8 mobipunten uitbouwen in Rotselaar, Herent, Huldenberg, Landen, Tienen, Geetbets, Zoutleeuw en Linter. Op een mobipunt vind je verschillende vervoerswijzen samen.

Lees meer

Meer artikelen...