• 20160906 See2do copy2

  • BannerBedrijfspercelen1130x225

  • Banner WEB metpelikaan v5

C-Valley uit de startblokken

Vanmorgen maakten een 50-tal fietsers de eerste C-Valley Cycle Chain. C-Valley wou hiermee zoveel mogelijk werknemers van het Research Park en de Ambachtenzone Haasrode van Leuven naar de bedrijventerreinen laten fietsen ter promotie van de fiets voor woon-werkverkeer. Maar liefst 50 fietsers vormden  Bovendien was er voor de bedrijven nog een infosessie over de verbetering van hun fietsbeleid en -promotie.

C-Valley Leuven is een initiatief van de stad Leuven, VOKA Vlaams-Brabant, POM Vlaams-Brabant en Interleuven die het bedrijventerreinmanagement, samen met de bedrijven, naar een hoger niveau willen tillen. Het ingediende subsidieproject werd goedgekeurd door het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Lees meer

Opleiding zonevreemdheid voor gevorderden - maandag 4 juni

De problematiek van de zonevreemde woningen, bedrijven en andere gebouwen is een thematiek die vaak aan bod komt in onze regio. Veel gemeenten zien zich dan ook regelmatig geconfronteerd met eigenaars, bedrijfsleiders en burgers die concrete vragen en bedenkingen hebben bij de ontwikkeling van zonevreemde constructies. Een helder antwoord formuleren is vaak niet evident gezien het alsmaar en drastisch wijzigende Vlaamse omgevingsrecht, zowel qua procedures als materieel.

Interleuven organiseert daarom op maandag 4 juni 2018 de opleiding ‘Zonevreemdheid voor gevorderden’ van Escala in het kantoorgebouw van Interleuven, Brouwersstraat 6 in 3000 Leuven.

Inschrijven kan tot 30 mei.

Lees meer

Hoe burgers en ondernemers activeren?

Ervaringsuitwisselingsdag See2Do! op 17 mei

De See2Do! partners organiseren op 17 mei 2018 in Brugge een ervaringsuitwisseling voor overheden, bedrijven, intercommunales, kennisinstellingen, … over hoe je ondernemers actief kan betrekken bij renovatiebegeleiding en hoe overheden burgers prikkelen eens ze zich ervan bewust zijn dat hun woning een energierenovatie kan gebruiken.

Lees meer

Burgemeesters vragen eerlijker deel van gemeentefonds

De burgemeesters van Oost-Brabant maken zich grote zorgen over de financiële uitdagingen waar hun gemeenten voor staan. De begrotingen zitten in de tang tijdens de volgende bestuursperiode vanwege zowel dalende ontvangsten als hogere uitgaven. Vooral de vaststelling dat de gemeenten uit onze regio door Vlaanderen nog steeds financieel worden benadeeld in de verdeling van de toelagen uit het Gemeente- en Stedenfonds blijft een doorn in het oog. De burgemeesters willen dat de vertegenwoordigers van Vlaams-Brabant in het Vlaams Parlement ingrijpen om de niet-verantwoorde transfer van geld van de belastingbetalers van onze regio naar de stadskassen van Antwerpen en Gent te stoppen. De eerste concrete stap moet zijn dat in 2019, bij de start van een nieuwe Vlaamse Regering én een nieuwe bestuursperiode in de gemeenten, de verdeling van het Gemeentefonds aangepast wordt zodat de transfer met 10 % wordt verminderd.

Lees meer

Meer artikelen...