Thermografische luchtfoto Haacht en Keerbergen

In januari overvloog een vliegtuigje de gemeenten Haacht en Keerbergen om thermografische luchtfoto’s van de gemeenten te maken. Op deze beelden, gemaakt met een warmtegevoelige camera, kan worden nagegaan welke huizen nog veel warmteverlies hebben, en dus onvoldoende geïsoleerd zijn. De luchtfoto’s kaderen in het Interregproject See2Do! en in de gemeentelijke klimaatactieplannen.

De gemeentebesturen en hun inwoners krijgen door de thermografische luchtfoto een beeld of en hoe goed de huizen geïsoleerd zijn. Deze kennis is niet alleen handig om de CO2-uitstoot te beperken, maar ook om te besparen op de energiefactuur. De foto diende in de winterperiode te worden gemaakt, op een heldere, koude nacht. Enkel tijdens het stookseizoen worden woningen opgewarmd en is het verschil tussen binnen- en buitentemperatuur het grootst en alleen zijn deze verschillen het duidelijkst waarneembaar.

Vanaf september zal er in de beide gemeenten een grote campagne lopen waarbij alle inwoners het eventuele warmteverlies van hun dak op de 'thermografische foto' zullen kunnen bekijken.

Het Interregproject See2Do! beoogt een vermindering van de CO2-uitstoot, veroorzaakt door gebouwenverwarming, door aan te zetten tot energetisch efficiënte renovaties oa door deze thermografische luchtfoto en de begeleiding aan de bevolking achteraf.