• Home

Experten gezocht voor kwaliteitskamer omgeving

Ad hoK, het Huis voor omgevingskwaliteit, is op zoek naar experten voor de kwaliteitskamer. Het gaat om experten in (landschaps)architectuur, ruimtelijke ordening en stedenbouw, milieu, (onroerend) erfgoed, mobiliteit of duurzaamheid.
Intelligentsia uit deze domeinen worden samen gebracht in een adviesverlenende expertenpool. Deze pool staat gemeentebesturen bij in complexe ruimtelijke vraagstukken.

Lees meer

Verwijdering asbesthoudende daken niet-bewoonde gebouwen

Oproep burgerstuurgroep

De gemeenten/steden Begijnendijk, Bekkevoort, Bertem, Bierbeek, Boutersem, Geetbets, Herent, Holsbeek, Keerbergen, Lubbeek, Opwijk, Oud-Heverlee, Rotselaar, Tienen, Tremelo en Zoutleeuw engageren zich om mee te werken om de asbestafbouwdoelstellingen te behalen. Deze 16 gemeenten schreven in op het projectvoorstel van Interleuven voor een samenaankoop voor de verwijdering van asbesthoudende daken bij niet residentiele gebouwen. Interleuven diende eind 2018 het projectvoorstel in bij OVAM voor subsidiëring. In de loop van het voorjaar zal OVAM hierover een beslissing nemen.

Voor de opstart van het project willen we graag een oproep doen voor deelname van inwoners aan de intergemeentelijke burgerstuurgroep. Deze groep zal bepalen welke dakwerker(s)/aannemer(s) naar voor worden geschoven voor de uitvoering van de werken.

Lees meer

PERSBERICHT: Ronde tafel van het klimaat in meerdere gemeenten

Interleuven helpt gemeenten om met inwoners, verenigingen en bedrijven actie te ondernemen voor het klimaat. De laatste klimaatmarsen –en manifestaties (op dit eigenste moment laten jongeren hun stem hierover horen in Leuven) tonen duidelijk dat het thema leeft bij de bevolking. De intergemeentelijke vereniging Interleuven creeërt met het project ‘de ronde tafel van het klimaat’ de mogelijkheid voor inwoners en organisaties om zelf bij te dragen aan de oplossingen.

Lees meer

4 gemeenten maken samen een thermografische luchtfoto

De gemeenten Bekkevoort, Herne, Machelen en Kraainem laten gezamenlijk een thermografische luchtfoto van hun grondgebied maken. Als de weersomstandigheden het toelaten, worden de opnamen begin volgende week gemaakt, deze week gooit de sneeuw roet in het eten. Het project is een samenwerking tussen de verschillende gemeenten, de intercommunales Haviland en Interleuven en de Franse firma Action Air. Thermografie maakt warmteverliezen van daken zichtbaar en sensibiliseert burgers om effectief het dak van hun woning te isoleren. Deze voormiddag vond een persmoment rond het project en de samenwerking plaats.

Lees meer

Meer artikelen...