Omgevingshandhaving

Handhaving is het sluitstuk van elk beleid. Interleuven wil de gemeente ondersteunen voor de uitvoering van dit beleid door het aanbieden van een zo volledig mogelijk geïntegreerd pakket. Zo kan Interleuven zowel voor milieu, ruimtelijke ordening als onroerend erfgoed optreden in functie van duidelijk vastgelegde gemeentelijke prioriteiten.

Infodag omgevingshandhaving - juni 2019