Ondersteuning technische dienst lokaal bestuur

De dienst gebouwen en infrastructuur kan - tijdelijk -  ondersteuning aan een technische dienst van een gemeente (of OCMW) wanneer nodig.

Als verlengstuk van een technische dienst kunnen we helpen bij het uitvoeren van kleinere taken eigen aan een dienst Openbare Werken zoals:

  • werfopvolging en budgetbeheer van bouw- en wegenisprojecten waarvan Interleuven geen ontwerper is (zonder opmaak werfverslag) en dit zowel voor nieuwbouw als renovatie
  • werfopvolging van bouw- en wegenisprojecten waarvan de gemeente ontwerper is (met opmaak van werfverslag en nazicht vorderingsstaat)
  • verzorgen van contacten met aannemers, communicatie naar burgers en bedrijven, werfcoördinatie, …
  • opmaak van bouwaanvragen van werken die de gemeente met eigen personeel uitvoert
  • opmaak van kleinere bouwdossiers (erosieprojecten, kleinere renovatiewerken aan gebouwen, ...)
  • aansturen van diverse ploegen (groen, wegen, gebouwen, logistiek, ...), opmaken van werkplanningen, rapporteren aan managementteam en College van Burgemeester en Schepenen, ...
  • onderzoek en inventarisatie bouwgebreken bestaand patrimonium gemeente