Onroerend erfgoed

Erfgoed kunnen we het best omschrijven als sporen uit het verleden die verder lopen in het heden. Toch is erfgoed de toekomst. Het bewaren, restaureren en ontsluiten ervan in uw gemeente verbindt de lokale gemeenschap, versterkt de identiteit van uw gemeente en bevordert het toerisme.

Daarom heeft Interleuven sinds oktober 2017 een deskundige onroerend erfgoed in huis, van wie we de expertise graag ten dienste stellen van onze vennoten. Alle gemeenten uit het arrondissement Leuven kunnen beroep doen op onze nieuwe dienstverlening, ook degenen die zelf een deskundige in dienst hebben of deel uitmaken van een IOED (Intergemeentelijke OnroerendErfgoedDienst) en bijkomende ondersteuning wensen.

U kunt bij onze deskundige terecht voor advies over restauratie, renovatie, herbestemming of ontsluiting, ingrepen aan vastgesteld of beschermd erfgoed, beheersplannen, aanvragen voor subsidies of premies, de aanvraag tot erkenning als ‘onroerenderfgoedgemeente’ of IOED, …

Voor de gemeenten Bertem en Tremelo werkte onze deskundige de aanvulling inventaris bouwkundig erfgoed uit. Voor de Lakenhalle in Zoutleeuw wordt een beheersplan opgemaakt.

Regionaal uitwisselingsplatform

Interleuven plant een regionaal uitwisselingsplatform onroerend erfgoed. Op dit periodiek overleg wordt een gemeenschappelijke strategie uitgewerkt voor erfgoedproblematieken, waar meerdere gemeenten mee worden geconfronteerd, die gemeentegrensoverschrijdend zijn of die specifiek voor het arrondissement Leuven zijn. Verder wordt kennis en ervaring over bouwkundig, archeologisch en landschappelijk erfgoed uitgewisseld. Momenteel onderzoeken wij welke platforms en overlegorganen al bestaan in Vlaanderen en onze regio om zo goed mogelijk aan de vragen en noden van de gemeenten tegemoet te komen.