Samenwerking

Interleuven is een intergemeentelijk samenwerkingsverband. Constructief samenwerken met en werken voor onze vennoten is dan ook al 50 jaar onze hoofdbekommernis. Partnership is dan ook de essentie van onze bedrijfsfilosofie.

Interleuven is dan ook al een aantal jaar als coördinator van het overleg- en werkplatform voor regionale samenwerking. De aanzet tot het nadenken over regionale samenwerking tussen openbare besturen over de gemeente- en partijgrenzen heen en de rol van Interleuven hierin binnen het arrondissement Leuven komt voort uit een aantal tegelijk lopende evoluties en processen.

De 30 burgemeesters van het arrondissement Leuven zitten dan ook op regelmatige basis samen rond de tafel over de uitdagingen waar onze regio voor staat. In het burgemeestersoverleg rond regionale samenwerking bespreken de lokale besturen verschillende beleidskwesties. Thema's die regelmatig op de agenda staan zijn mobiliteit, ruimtelijke ordening en wonen.