Veiligheidscoördinatie op de werf

Veiligheidscoördinatie is verplicht voor alle bouwwerken die door minstens twee aannemers tegelijk of achtereenvolgens worden uitgevoerd en dit zowel in de ontwerpfase als tijdens de uitvoering van de bouwwerken. Het coördineren van de veiligheid en het afdwingen van de te nemen preventiemaatregelen is niet alleen verplicht bij nieuwbouw en/of verbouwing van gebouwen, maar ook bij de aanleg van wegen en bij omgevingswerken.

In de ontwerpfase dus tijdens de opmaak van de bestekken en het uittekenen van de plannen voor een bouwproject, geeft de veiligheidscoördinator advies voor de bouwwijze en voor de veiligheid van de latere gebruikers. Op die manier kunnen tijdens de voorbereiding al verschillende risico’s worden vermeden.

Tijdens de uitvoering van het bouwproject brengt de veiligheidscoördinator advies uit over veilige werkmethodes. Daarbij wordt naast de veiligheid van de werknemers ook aandacht besteed aan de veiligheid van omwonenden en van alle andere betrokkenen.

Interleuven beschikt over bekwame coördinatoren (niveau A en B) die ijveren voor een veilige bouwwerf. Zij zien toe op het naleven van de veiligheidsvoorschriften en zorgen voor een sluitende veiligheidscoördinatie.