• Home
  • Gebouwen en infrastructuur

Gebouwen en infrastructuur

De afdeling gebouwen en infrastructuur is de ontwerpdienst van Interleuven.

Een multidisciplinair en ervaren team zet zich in voor ontwerpen van gebouwen en wegenis van kleine, middelgrote tot grote schaal. 

De projecten situeren zich voornamelijk in de publieke sector in opdracht van de vennoten van Interleuven. Daarnaast kunnen ook de privé-investeerders op de bedrijventerreinen een beroep doen op de architecten, ingenieurs en projectmedewerkers voor het ontwerp van een kantoor of een industriegebouw.

Het team wordt eveneens ingeschakeld bij de realisatie van eigen projecten van Interleuven. Zo worden studieopdrachten uitgevoerd voor de aanleg van infrastructuur en woningbouw op de verkavelingen die worden ontwikkeld door Interleuven en voor de aanleg van infrastructuur of de bouw van de eigen bedrijfsgebouwen op de bedrijventerreinen van Interleuven.

Bij elk ontwerp wordt vertrokken van een kritische analyse van omgeving en programma. Op basis hiervan wordt met enthousiasme een concept uitgewerkt dat rekening houdt met de wensen van de opdrachtgever, de locatie en het beschikbare budget.  Doelstelling is uiteindelijk te komen tot een kwalitatief project met aandacht voor functionaliteit, rationaliteit, ecologie en duurzaamheid.

Het hele bouwproces wordt vanaf het beginstadium begeleid: vanaf het opmaken en bespreken van de eerste ontwerpschetsen, over het opstellen van aanbestedingsdossiers en het administratief, financieel en technisch opvolgen en coördineren van de werken, tot eventueel het permanent toezicht op de werken. Zowel tijdens de ontwerp - als de uitvoeringsfase kan veiligheidscoördinatie worden uitgevoerd.