Studie

Naast de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen en de inzet op een duurzaam beheer (en bedrijventerreinmanagement) van de bestaande zones voert Interleuven ook meer algemene onderzoeken uit. Deze dragen bij tot de ontwikkeling van een gebiedsgerichte visie voor het arrondissement of een bepaalde regio of om nieuwe inzichten op te doen m.b.t. duurzaam bedrijventerreinmanagement. Ze worden steeds opgemaakt in afstemming met onze (lokale) vennoten en moeten het beleid mee kunnen ondersteunen. Zo krijgt het huisvestingsbeleid bijvoorbeeld meer vorm als we de kenmerken of de identiteit van elk terrein en de daaruit volgend gewenste bestemming kunnen vaststellen.

Hieronder vindt u meer informatie over de resultaten van deze projecten of over het opzet van de nog lopende onderzoeken.