GIS

Zeg het met een kaart!

GIS (Geografisch Informatie Systeem) zorgt in een gemeente voor het centraliseren en over de diensten heen delen van de beschikbare data. Het combineren van die data en het visualiseren op kaart, maakt dat onderliggende verbanden worden uitgelicht en er zo meer informatie gegenereerd wordt.

Dat GIS in uw lokaal bestuur de efficiënte werking bevordert, het beleid een objectieve houvast geeft en de interne en burgergerichte communicatie verbetert, hoeft geen betoog meer. Bovendien dwingt de steeds complexere regelgeving lokale besturen tot de continue inzet van dit hulpmiddel.

Investeren in GIS loont.

Ons GIS-team staat klaar om uw lokaal bestuur te  begeleiden en ondersteunen bij het uitwerken van uw GIS-beleid, het op poten zetten van het GIS-systeem, het uitbreiden van uw kennis aan de hand van opleidingen, informatiesessies en overlegmomenten met andere besturen en helpen bij de inventarisatie en digitalisatie van allerhande informatie. Zo halen we samen meer uit uw data.

Hoe scoort uw gemeente binnen de Vlaamse GIS-monitor? Neem hier een kijkje.