Aanbod wonen

Woonproject OpstreekBertem 3060

Interleuven is in samenwerking met de gemeente Bertem gestart met de ontwikkeling van de volgende fase van het nog vrijliggende woonuitbreidingsgebied Opstreek.

Het totale woonproject bestaat uit 72 woonentiteiten. De openbare ruimte van het project en de nutsleidingen zijn reeds afgewerkt. Vandaag worden er door Interleuven twaalf kavels te koop aangeboden waarvan er nog een beschikbaar is.

Lees meer

Woonproject Priesterdelle 3040 Huldenberg

In samenwerking met de gemeente Huldenberg ontwikkelt Interleuven een volgende fase van het woonproject Priesterdelle.

De 7 resterende kavels voor halfopen bebouwing worden te koop aangeboden. Geïnteresseerden voor de aankoop van 1 van deze bouwgronden konden zich tot 5 januari 2020 kandidaat stellen. De binnengekomen kandidaturen worden nagekeken en nadien worden de kandidaten gecontacteerd.

Lees meer

Woonproject SolveldZoutleeuw 3440

Interleuven is in samenwerking met de stad Zoutleeuw gestart met de ontwikkeling van de volgende fase van het nog vrijliggende woonuitbreidingsgebied Solveld.

Het totale woonproject bestaat uit 52 woonentiteiten. De openbare ruimte van het project en de nutsleidingen zijn reeds afgewerkt. Vandaag worden er door Interleuven zeven kavels te koop aangeboden.

Lees meer

Geen aanbod woningen

Op dit ogenblik heeft Interleuven geen aanbod meer van woningen te koop. Bekijk zeker ook ons aanbod bouwgronden.

Heeft jouw gemeente interesse om samen te werken met Interleuven voor de ontwikkeling van een woonproject? Ligt er in jouw gemeente nog een stuk grond waarop een woonaanbod zou kunnen worden gerealiseerd?

Neem dan zeker contact op met onze relatiebeheerder Guy Vanweser. In ons portfolio 'Interleuven, uw partner in efficiënt lokaal bestuur' leest u bij de cluster wonen (p. 28) hoe Interleuven te werk gaat bij de ontwikkeling van een woonproject en in welke formule lokale besturen met ons kunnen samenwerken.