Bouwgrond

Woonproject Bruul LovenjoelBierbeek, 3360

Interleuven is in samenwerking met de gemeente Bierbeek gestart met de ontwikkeling van de laatste fase van het nog vrij liggende woonuitbreidingsgebied Bruul in Lovenjoel. 

Het woonproject bestaat in totaal uit 26 bouwgronden en woningen (gerealiseerd en verkocht door Interleuven), 21 sociale woningen door Dijledal, 2 gemeentelijke kavels en 3 private kavels. De openbare ruimte van het project en de nutsleidingen zijn afgewerkt in augustus 2018. Loten 12 en 13 zijn ondertussen verkocht (2 bouwgronden voor open bebouwing).

Lees meer

Woonproject Priesterdelle 3040 Huldenberg

In samenwerking met de gemeente Huldenberg ontwikkelt Interleuven een volgende fase van het woonproject Priesterdelle.

Twaalf kavels voor halfopen bebouwing worden te koop aangeboden. 

Geïnteresseerden voor de aankoop van 1 van deze bouwgronden konden zich tot eind juli 2019 kandidaat stellen. De binnengekomen kandidaturen worden momenteel beoordeeld.

Lees meer

Woonproject Kumtich bouwgrondTienen, 3300

De verkaveling Kumtich Kouter III is gelegen aan de Duikers-Ontmijnersstraat, in het binnengebied gevormd door de Riet-, Lis-, Daal- en Vondelstraat. Er zijn nog 3 kavels met verkoopvoorwaarden te koop (prijs vanaf 80.000 euro exclusief notaris- en registratiekosten) en nog 4 bouwgronden zonder verkoopvoorwaarden (prijs vanaf 128.000 euro exclusief notaris- en registratiekosten).

Lees meer