Omgeving

Omgeving is een ruim begrip met verscheidene facetten. Ook de dienstverlening van Interleuven die te maken heeft met omgeving situeert zich op verschillende vlakken: ruimtelijke ordening, milieu, omgevingshandhaving, mobiliteit en onroerend erfgoed.