RVV – Recht van voorkoop

Op 1 juni 2012 ging het Decreet houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten in werking. Sinds die datum kunnen gemeenten of OCMW's enkel nog een voorkooprecht uitoefenen wanneer de betreffende percelen via het geografisch themabestand ‘Vlaamse voorkooprechten’ van het Agentschap Informatie Vlaanderen (AIV) ontsloten zijn via een geoloket. Dit geoloket wordt het e-voorkooploket genoemd.
 
Het loket wordt geraadpleegd door notarissen bij af te sluiten verkopen. Het is belangrijk te weten dat enkel op percelen die in deze lijst opgenomen zijn, nog voorkooprechten kunnen worden uitgeoefend.
 
Wanneer u Interleuven als leverancier van de gegevens aanstelt, zorgen wij ervoor dat de percelen waar u voorkooprecht op wenst uit te oefenen, op de juiste manier in het geoloket terechtkomen. De gemeente of het OCMW gaat na waar ze recht van voorkoop heeft, geeft de plannen door aan het team GIS en de technische verwerking wordt voor u in orde gebracht. Ook voor de continue bijhouding wordt Interleuven vaak ingeschakeld.
 
De gemeente kan ten allen tijden opnieuw zelf leverancier van de gegevens worden.

Referenties

Deze dienstverlening wordt geboden aan de gemeenten Glabbeek en Huldenberg en aan de OCMW's Geetbets, Glabbeek en Huldenberg