ROP – Register van de onbebouwde percelen

Het Register Onbebouwde Percelen (ROP) dient te worden opgemaakt in het kader van het Grond- en Pandenbeleid. Maar een ROP is ook een uitstekend instrument voor het voeren van een gemeentelijk woonbeleid. Het omvat een oplijsting van alle onbebouwde percelen die potentieel bebouwbaar zijn en geeft weer waar deze gesitueerd zijn. Een analyse van deze gegevens kan nuttig zijn om verdichtingsprojecten te onderzoeken, gronden aan te kopen, gebieden te ordenen of te verkavelen, …
 
Vaak beschikken gemeenten reeds jaren over een goedgekeurd ROP maar is dit ondertussen zo verouderd dat het praktisch nut ervan sterk gedaald is en een actualisatie aan de orde is. Er zijn ook gemeenten die nooit eerder een ROP opmaakten.
 
Interleuven verzorgt de opmaak van dit register voor de gemeente, van het verzamelen van de nodige info en data tot het begeleiden bij het aanvragen van subsidies. Concreet betekent dit dat de nodige databanken worden gecentraliseerd, een ruimtelijke  analyse van alle kadasterpercelen wordt uitgevoerd in GIS (steunend op zowel geautomatiseerde processen als menselijke interpretatie), de resulterende inventaris wordt aangevuld met de nodige administratieve en andere gegevens en uiteindelijk wordt het register in de RWO Data Manager. opgenomen en wordt de subsidie aangevraagd.

Referenties

De gemeenten Boortmeerbeek, Haacht, Herent, Huldenberg, Keerbergen, Kortenberg, Oud-Heverlee, Tremelo, Tervuren, Wezembeek-Oppem en Zaventem doen/deden beroep op deze GIS-ondersteuning.