CRAB – Centraal Referentie AdressenBestand

Een eenduidig en juist gemeentelijk adressenbestand voor de toekomst. Niet alleen omdat het moet, maar omdat het zoveel voordelen heeft. Wacht niet langer en maak nu werk van uw CRAB-validatie!

Het CRAB vertegenwoordigt het Centraal Referentie Adressenbestand, een Vlaams project dat een goede uitwisseling en kwaliteit van adresgegevens beoogt. Het is de taak van de gemeente om de bestaande gegevens te controleren op actualiteit, volledigheid en juistheid (=validatie). Eens dit achter de rug is, wordt de gemeente initieel gevalideerd verklaard en wordt er overgegaan tot bijhoudingsstatus. Elke wijziging of toevoeging van adresgegevens wordt binnen de 10 werkdagen doorgevoerd in het CRAB. Een actueel adressenbestand is voor alle diensten binnen een lokaal bestuur een onontbeerlijke databank.  

Aan de hand van alle beschikbare gemeentelijke bestanden die adressen bevatten, raadsbesluiten, archiefmateriaal en terreinonderzoek, worden de ‘verdachte’ gevallen weggewerkt. Hiervoor maken we gebruik van de gemeentelijke CRAB-module (als deze aanwezig is) of van het Loket voor Authentieke Registratie (Lara). De gemeente wordt doorheen het volledige verloop van het project nauw betrokken zodat nadien ook zonder het GIS-team van Interleuven kan worden verder gewerkt.