Parkeeronderzoek

Elke gemeente is gebaat bij een goed parkeerbeleid. Een parkeeronderzoek geeft inzicht in het parkeergebeuren binnen (een deel van) uw gemeente en reikt oplossingen aan voor een doelgerichter parkeerbeleid. Dergelijk onderzoek start altijd met een parkeerstudie. Deze kan afhankelijk van het doel uit verschillende deelstudies bestaan.

Een onderzoek naar de parkeercapaciteit brengt het aanbod in kaart. Een parkeerbezettingsonderzoek geeft inzicht in het effectieve gebruik van de plaatsen. Een parkeerduurbezetting geeft inzicht in de gebruiksduur en de frequentie van gebruik van de voorzieningen. Afhankelijk van de problematieken in de gemeente kunnen ook specifieke parkeeronderzoeken gebeuren, bijvoorbeeld fietsparkeren, nachtparkeren van vrachtwagens of parkeren in schoolomgevingen.

Het parkeeronderzoek resulteert steeds in concrete maatregelen die uw gewenst parkeerbeleid vorm geven.