Ontwerpend onderzoek

Ontwerpend onderzoek is de mogelijkheid om via de ontwikkeling van verschillende hypothetische scenario’s en/of het stellen van gerichte onderzoeksvragen, een gegeven programma te confronteren met een gegeven ruimte, om een omgeving af te tasten op programmatorische en/of morfologische uitdagingen en mogelijkheden.

Dit betekent concreet dat, op basis van schetsmatige (volume-)ontwerpen, voor een bepaald gebied, verschillende mogelijke invullingen van een vooropgesteld programma worden uitgewerkt. Het is belangrijk te weten dat deze oefening een aftoetsing beoogt van mogelijkheden en niet zozeer een resultaatsontwerp omvat. Het is de realisatie van discussiemateriaal om de mogelijkheden van een gebied in de toekomst ten volle te kunnen benutten.

Ontwerpend onderzoek wordt ook ingezet als een probleemstellend instrument om participatie– en communicatieprocessen te concretiseren en te dynamiseren.