VIP zorgt voor sterk verbeterde aflevertermijn van vastgoedinformatie

In 2021 gaf de Vlaamse Regering het startschot aan Digitaal Vlaanderen voor de bouw van een Vlaams vastgoedinformatieplatform (VIP). Dankzij digitalisering en doordacht gebruik van enerzijds centrale en anderzijds decentrale bronnen zou het VIP het proces om informatie te verzamelen bij verkoop van vastgoed sterk vereenvoudigen en versnellen. Ondertussen lopen alle aanvragen voor ‘vastgoedinlichtingen voor overdracht’ via dit platform.

Het VIP is sinds het voorjaar van 2024 verplicht in gebruik en er zijn in Vlaanderen al meer dan 200.000 dossiers behandeld. Uit een eerste steekproef bij alle deelnemende gemeenten blijkt nu dat de gemiddelde aflevertermijn van ‘Vastgoedinlichtingen voor overdracht’ sterk verminderd is. Een mooie verwezenlijking van het project dus!

Vooraleer de instap gemaakt kon worden, moesten er voor de gemeenten heel wat data verzameld, aangemaakt en geactualiseerd worden. Om dit proces vlot te laten verlopen deden de gemeenten Bekkevoort, Bertem, Boutersem, Holsbeek, Keerbergen, Kortenberg, Wezembeek-Oppem en Tienen een beroep op de intergemeentelijke GIS-coördinatoren van Interleuven. In 2022 werd begonnen met de migratie van stedenbouwkundige en andere dossiers, het intekenen en bijwerken van rooilijn- en bestemmingsplannen in het DSI (Digitale Stedenbouwkundige Informatie) en de opmaak van andere relevante – voornamelijk gemeentelijke – data.

Daarnaast verzorgde Interleuven ook de communicatie tussen gemeenten, Vlaanderen en softwareleveranciers. Onze medewerkers volgden alle ontwikkelingen op de voet, vertegenwoordigden de gemeenten in allerlei werkgroepen en begeleidden de implementatie van het VIP binnen de gemeentelijke processen.

Het harde werk van de GIS-medewerkers zorgde ervoor dat de betrokken gemeenten in de loop van 2023 en 2024 vlot aangesloten werden.