Eco2profit

Interleuven hecht veel belang aan de kwaliteit en duurzaamheid van haar bedrijventerreinen. Daarom stapten we in het Interregproject 'broeikasgasreductie en duurzame energie op bedrijventerreinen' oftewel Eco2Profit.

In dit project leverden we een bijdrage aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen op bedrijventerreinen in de grensregio Vlaanderen-Nederland. Dit gebeurde door het stimuleren van CO2-reducerende maatregelen en door invulling te geven aan het begrip CO2-neutraliteit. Dit proces resulteerde in een aantal concrete demonstratieprojecten.

Wat Interleuven doet om haar bedrijventerreinen zo duurzaam mogelijk in te richten en wat bedrijven zelf kunnen doen om de energie-efficiëntie te verhogen, leest u in de brochure 'Duurzaam ondernemen? Interleuven helpt u op weg!'.

Eco2profit kaderde tevens in de Europese doelstellingen om tegen 2020 een daling van de uitstoot van de broeikasgassen met 20% te realiseren in vergelijking met 1990. Het Europese energieverbruik moet met 20% dalen en 20% moet uit hernieuwbare energie komen (het zogenaamde 20/20/20 tegen 2020-plan). Bovendien dienen, sinds het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2007, bedrijventerreinen waarvoor subsidies worden aangevraagd CO2-neutraal te zijn.

Naast Interleuven en POM Vlaams-Brabant namen nog 7 partners uit de grensregio Vlaanderen-Nederland deel aan dit project namelijk POM Antwerpen, POM Oost- en West-Vlaanderen, POM Limburg, OCW en LIOF, RMD en Parkmanagement. Het project liep van 31 maart 2010 tot en met 30 september 2013.

Energiezuinige openbare verlichting
In dit project bouwde Interleuven verder op de reeds opgedane kennis en ervaring in het BLISS-project (energiezuinige openbare verlichting) op andere terreinen zoals Assent (Bekkevoort) en in een aantal woonprojecten.

Interleuven heeft op de nieuwe geplande bedrijventerreinen nl. uitbreiding Nieuwland en Kop van Nieuwland (Aarschot) en Vossem (Tervuren) gekozen om duurzame verlichting op het openbare domein te installeren. Ook op het bestaande terrein De Vunt in Holsbeek en op de gemeenschappelijke parking van Kruineike in Haacht werd de verlichting vernieuwd door energiezuinigere systemen.

Thermografische luchtfoto’s
Interleuven liet in 2013 warmtefoto’s of thermografische luchtfoto’s maken van een aantal bedrijventerreinen namelijk Researchpark Haasrode in Leuven, Nieuwland en Meetshoven te Aarschot, Webbekom in Diest, Bleyveld in Hoegaarden, De Vunt te Holsbeek en Kruineike in Haacht. De warmtefoto spoort warmteverliezen via daken op. Tijdens een workshop konden de bedrijven het onderscheid zien tussen een al dan niet-geïsoleerd bedrijfsdak en of en waar zich koudebruggen bevinden.

Uitwisseling
Kennis en ervaring werd via een centraal coördinatiepunt uitgewisseld. Ook via externe workshops, start- en slotmanifestatie, publicaties en een website voor kennisuitwisseling, werd de projectinformatie aan een zo ruim mogelijk geïnteresseerd publiek voorgesteld.

Alle informatie over Eco2Profit: de verschillende projecten, de partners, de doelstellingen, ... staat op de projectsite http://eco2profit.eu.