Covid-19 treft ook het Burgemeestersoverleg Oost-Brabant

Normaal kwam het Burgemeestersoverleg op vrijdag 24-04-2020 samen om het voorstel te bespreken van Regiopact Spitsregio Leuven, opgemaakt door haar stuurgroep. De bedoeling was om dit  Regiopact Spitsregio Leuven daarna ter goedkeuring aan de gemeenteraden voor te leggen. Op vrijdag 19-06-2020 zouden de Oost-Brabantse burgemeester, in de aanwezigheid van de bevoegde Vlaamse ministers, dan overgaan tot de plechtige ondertekening van het Regiopact Spitsregio Leuven tijdens het 1ste Streektafel uitgebreide Burgemeestersoverleg in Faculty Club Leuven.

De coronacrisis speelt ons echter parten. Gezien de verlenging van de maatregelen, is deze planning, gemaakt in overdachte tijden, niet meer realistisch. De afspraken van vrijdag 24-04-2020 en vrijdag 19-06-2020 werden door de uitbraak van de coronacrisis en de beperkingen die nog steeds van kracht zijn, afgelast.

De stuurgroep komt in juni samen om de werkzaamheden van het najaar voor te bereiden. Afhankelijk van de evolutie van de coronamaatregelen bekijkt zij de mogelijkheden om de bespreking en goedkeuring van het Regiopact door de burgemeesters te organiseren nog voor of tijdens de zomermaanden, gevolgd door de goedkeuring door de gemeenteraden. De officiële ondertekening zou dan mogelijks kunnen plaatsvinden tijdens het Burgemeestersoverleg in het najaar.

In het Regiopact Spitsregio Leuven wordt afgesproken dat er regionaal wordt samengewerkt, evenals hoe en waarrond. De hoofdlijnen daarbij zijn:

  • het concentreren op de 3 grote en actuele thema’s RO, mobiliteit en kenniseconomie
  • de mogelijkheid tot het werken in themawerkgroepen en/of met subregionale clustergroepen
  • de jaarlijkse organisatie van een ‘streektafel’ om de federale en Vlaamse parlementsleden van de regio nauwer te betrekken

Het is de bedoeling om tijdens het 1ste streektafeloverleg het Regiopact officieel te ondertekenen in de aanwezigheid van de Vlaamse bevoegde ministers.