Opmaak sloopopvolgingsplannen

Sinds 5 maart 2018 is het nieuwe VLAREMA 6 van kracht. Dit heeft een belangrijke impact op de sloop/afbraak van gebouwen en infrastructuur en de verwerking van de sloopmaterialen.

Het sloopopvolgingsplan is een verplicht onderdeel van de omgevingsvergunning, mits één van onderstaande van toepassing is:

  • Gebouwen waarvan het totale bouwvolume groter is dan 1.000 m³ voor niet-residentiële gebouwen
  • Gebouwen waarvan het totale bouwvolume groter is dan 5.000 m³ voor alle, in hoofdzaak, residentiële gebouwen
  • Infrastructuurwerken of onderhoudswerken aan infrastructuur met een volume groter dan 250 m³

In een sloopopvolgingsplan wordt weergegeven welke afvalstoffen en hoeveel ton van elke afvalstof er zullen vrijkomen tijdens de sloop.
Een sloopopvolgingsplan is dus verplicht in bepaalde gevallen maar het kan ook een kostenbesparing opleveren voor de bouwheer. Een conformverklaard sloopopvolgingsplan geeft het sloopbedrijf de mogelijkheid om in het traceringssysteem van Tracimat te stappen en het puin als laag milieurisicoprofiel af te voeren. Wanneer dit niet gebeurd is, wordt het puin automatisch als hoog milieurisicoprofiel beschouwd en kost het de breker meer om dit puin om te zetten in herbruikbare granulaten.

Voordelen

Sinds kort maakt Interleuven zelf de sloopopvolgingsplannen op voor projecten waar we ook ontwerper zijn. Er moet dan nog enkel beroep gedaan worden op een onderaannemer voor het uitvoeren van boringen in de bestaande verharding of labotesten op materiaalstalen.

Dit geeft de vennoten het voordeel dat alle administratieve taken voor de aanvraag van een omgevingsvergunning op één dienst gecentraliseerd zijn en dat er automatisch meer gecommuniceerd wordt. De omgevingsvergunningsaanvraag kan zo sneller volledig zijn, aangezien vooropgestelde deadlines van in het begin door alle betrokkenen gekend zijn en de opdrachtgever niet nog een extra sloopdeskundige moet aanstellen.