Verkeersonderzoek Erps-Kwerps (Kortenberg)

De gemeente Kortenberg wenst het gemotoriseerde en langzaam verkeer in de deelgemeente Erps-Kwerps te optimaliseren zodat het verkeer er vlotter, veiliger en leefbaarder wordt. In opdracht van de gemeente wordt er een verkeersonderzoek uitgevoerd. Concreet worden in Erps-Kwerps acht locaties met een verkeersproblematiek onderzocht met als doel oplossingen ter verbetering van de huidige situatie aan te reiken. Deze deelstudies worden behandeld onder 4 grote thema’s: sluipverkeer, schoolomgeving, doorstroming en parkeren. De gemeente en Interleuven hechten veel belang aan participatie van de inwoners bij dit project.

In 2019 werden de eerste voorbereidingen voor dit dossier getroffen. Om de inwoners van bij aanvang van de verkeersstudie te informeren over het opzet en hen te betrekken bij de uitwerking, werd daarbij vooral gefocust op de organisatie van de eerste participatiemomenten (bewonersvergadering en infomarkt) in januari 2020.

Leeft er in uw gemeente ook een verkeersproblematiek? Is er in uw bestuur ook nood aan een verkeersonderzoek? Contacteer ons en we bekijken de mogelijkheden.

Foto's participatiemomenten

Infomarkt 29-01-2020

Bewonersvergadering 22-01-2020