Exclusiviteitsovereenkomsten 2020-2025

De exclusieve samenwerkingsovereenkomsten dienen in de loop van het najaar 2019 opnieuw verlengd te worden zodat de lokale besturen ook volgend jaar nog kunnen genieten van onze uitgebreide en professionele dienstverlening als verlengd lokaal bestuur. De huidige contracten lopen eind dit jaar af. Onze deelnemers krijgen tot eind december 2019 de tijd om de overeenkomsten op de gemeenteraad te brengen zodat de samenwerking tussen het lokale bestuur en Interleuven gewoon kan blijven doorlopen. De nieuwe en/of bijkomende overeenkomsten afsluiten kan natuurlijk nu ook al. De contracten worden getekend voor de volledige duur van de huidige beleidsperiode + 1 jaar en lopen dus  eind 2025 af.

Het systeem van de exclusieve dienstverlening is conform de overheidsopdrachtenwetgeving. De deelnemer mag de diensten, die werden toegewezen in exclusiviteit aan de zelfstandige groepering ‘Interleuven ondersteunende activiteiten’, niet langer toekennen aan een andere dienstverlener dan de zelfstandige groepering ‘Interleuven ondersteunende activiteiten’. Het staat de deelnemer echter vrij om met eigen diensten (personeel) de opdracht zelf uit te voeren. Kenmerkend voor deze intergemeentelijke samenwerking is dat het beleid steeds in handen blijft van het lokale bestuur zelf aangezien ze nauw betrokken worden bij de beslissingen over de uitvoering van de aangeboden dienstverlening. Het systeem van exclusieve dienstverlening betekent ook dat het lokale bestuur geen BTW hoeft te betalen op de prestaties geleverd door de personeelsleden van de zelfstandige groepering ‘Interleuven Ondersteunende Activiteiten’.

Een lokaal bestuur kan op elk moment beslissen om 1 of meerdere exclusiviteitsovereenkomst(en) af te sluiten. De minimumduur ervan is echter wel 2 jaar met einddatum 31-12-2025 dus in de praktijk kunnen besturen tot eind 2023 contracten met Interleuven afsluiten.

De uurprijzen worden geïndexeerd. De gepresteerde uren worden 3-maandelijks afgerekend (in uitzonderlijke gevallen en in overleg kan er maandelijks een factuur worden overgemaakt).

De besturen die nu al beslissen om in exclusiviteit met Interleuven te (blijven) werken, zullen begin volgend jaar de vraag krijgen om een mandataris aan te duiden die zal zetelen in de stuurgroep. De stuurgroep volgt de gemeenschappelijke dienstverlening en gewenste diensten van de zelfstandige groepering Interleuven Ondersteunende Activiteiten op.

Nota exclusieve dienstverlening en zelfstandige groepering 'Interleuven ondersteunende activiteiten'

Exclusiviteitstabel 2020-2025

Contacteer onze relatiebeheerder Guy Vanweser als u hierbij vragen heeft.