Vervoerregio Leuven

Op 1 januari 2019 gingen in Vlaanderen de vervoerregio’s van start. Elke regio heeft de verantwoordelijkheid om via een multimodale aanpak de mobiliteitsuitdagingen aan te gaan. Die uitdagingen, zoals het uittekenen van een performant openbaar vervoer, betere verkeersveiligheid en vlotte doorstroming, worden in een regionaal mobiliteitsplan benoemd. In totaal zijn er 15 vervoerregio’s. De vervoerregio Leuven bestaat uit 31 gemeenten. Boortmeerbeek is bij vervoerregio Mechelen maar Overijse en Hoeilaart horen bij vervoerregio Leuven. Interleuven biedt permanente ondersteuning om te zorgen dat er binnen de vervoerregio Leuven genoeg afstemming is tussen de lokale bezorgdheden en regionale noden en dant de lokale mobiliteit optimaal wordt georganiseerd.

Interleuven biedt aan de gemeenten binnen de cluster 5. omgeving > mobiliteit een exclusiviteitsovereenkomst Vervoerregio Leuven aan. Dit betekent concreet dat:

  • Interleuven de werkzaamheden van de vervoerregio Leuven nauw opvolgt en geregeld overlegt met de voorzitter van de vervoerregio. Zo willen we de wisselwerking tussen de regionale visies en de lokale noden en bezorgdheden mee bevorderen.
  • de gemeente begeleiden, ondersteunen en adviseren bij de werking van de vervoerregio Leuven en de rol van de gemeente in deze, alsook de technische uitwerking van concrete opdrachten.
    Interleuven zowel een permanente ondersteuning kan bieden waarbij de agenda en documenten van de vervoerregio inhoudelijk worden voorbereid voor het college van burgemeester en schepenen en/of de gemeenteraad met een voorstel tot advies, de gemeente ter plaatse (mee) wordt vertegenwoordigd, het gemeentelijke mobiliteitsbeleid wordt afgestemd met dit van de vervoerregio, standpunten of beslissingen met betrekking tot de vervoerregio worden geadviseerd, ondersteund en/of begeleid, … als een ad hoc ondersteuning voor deze taken.
  • als er uit de werkzaamheden van de vervoerregio in de gemeente te realiseren technische projecten voortvloeien, wordt dit op vraag van de gemeente door de dienst Gebouwen & Infrastructuur van Interleuven opgenomen.
  • bij aanvang van een opdracht die onder deze exclusiviteitsovereenkomst hoort, er een overlegvergadering wordt gehouden met de gemeentelijke verantwoordelijke(n). Op basis daarvan wordt een projectnota opgemaakt met de wijze van uitvoering (stappenplan, overleg en communicatie, …) evenals een ruwe raming van uitvoeringstermijnen en aantal te presteren uren. Na ontvangst van een positieve CBS-beslissing over deze projectnota wordt gestart met de uitvoering ervan.

Voor meer informatie kan u terecht bij onze deskundige mobiliteit.