Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit

De Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit is een vrijwillige overeenkomst tussen (privé)partners en de Vlaamse overheid. Deze Green Deal moet de biodiversiteit op bedrijventerreinen verhogen en het draagvlak ervoor versterken. Aandacht voor biodiversiteit kan bedrijven namelijk heel wat voordelen opleveren. Door in deze Green Deal te stappen kan je mee verkennen hoe investeringen in biodiversiteit op korte en lange termijn goed zijn voor het bedrijf, de werknemers, de klanten, de relatie met relevante betrokkenen en het imago van het bedrijf.

Meer dan 110 bedrijven, organisaties en (lokale) besturen engageren zich om de biodiversiteit op hun terreinen te verhogen. Ongeveer 1.250 hectare aan bedrijventerreinen wordt tegen september 2021 met permanente of tijdelijke natuur ingericht. In september 2018 werd deze Green Deal officieel ondertekend in aanwezigheid van de toenmalige minister van leefmilieu. De looptijd van deze Green Deal is 3 jaar.

Interleuven heeft hierop ingetekend als ondersteunende partij waarbij naast de promotie en communicatie ook een aantal acties op onze terreinen en gebouwen worden uitgevoerd. Zo zijn volgende acties gepland:

  • Nestgelegenheid in/aan gebouwen voor vleermuizen of vogels.
  • Streekeigen en standplaatsgeschikte planten.
  • Een zo extensief mogelijk beheer bv. via het beperken van gazon tot plekken die vaak betreden worden (v. picknickplaats) of het omvormen van gazon tot soortenrijk grasland dat slechts twee tot drie keer per jaar gefaseerd gemaaid wordt.
  • Waterpartijen zoals wadi of poel.
  • Samenwerken rond biodiversiteit met naburige bedrijven.

De Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit is de vierde Green Deal in Vlaanderen, na de Green Deal Gedeelde Mobiliteit, de Green Deal Circulair Aankopen en de Green Deal Brouwers.

Meer info.