Op naar 8 mobipunten in regio Leuven

Interleuven gaat, samen met de provincie Vlaams-Brabant, de gemeenten, Autodelen.net en Taxistop, 8 mobipunten uitbouwen in Rotselaar, Herent, Huldenberg, Landen, Tienen, Geetbets, Zoutleeuw en Linter. Op een mobipunt vind je verschillende vervoerswijzen samen.

Mobipunten zijn plaatsen in dorpen of langs openbaar vervoersassen waar men verschillende vervoerswijzen, zoals een bushalte, publieke laadpalen, (elektrische) deelauto’s en deelfietsen of bijkomende voorzieningen, waaronder een lockersysteem voor pakjes en realtime info over het openbaar vervoer, samen vindt.

“Met een regionale aanpak willen we als streekmotor, samen met onze partners, de realisatie van mobipunten in de regio Leuven versnellen”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning.

Het project ‘Maak een mobiPunt!’ moet ten laatste eind 2020 leiden tot de realisatie van minstens 8 mobipunten in de gemeenten Rotselaar, Herent, Huldenberg, Landen, Tienen, Geetbets, Zoutleeuw en Linter. Via het project onderzoeken de partners waar er in de regio mobipunten mogelijk zijn en krijgen de gemeenten steun voor de realisatie ervan.
Dit project van de provincie Vlaams-Brabant, de betrokken gemeenten en Interleuven, Autodelen.net en Taxistop, kreeg alvast de steun van Vlaams minister Koen Van den Heuvel. Het gaat om een investering van 250.000 euro, waarvan 75% gesubsidieerd wordt. De provincie Vlaams-Brabant zal instaan voor de cofinanciering.

“In de regio Leuven is het mobiliteitsvraagstuk één van de grote klimaatuitdagingen. Zonder trendbreuk in het mobiliteitsbeleid zal de uitstoot van broeikasgassen als gevolg van transport de volgende jaren verder toenemen. Dit voorstel is een aanvulling op het al lopende strategische project Regionet Leuven, dat een antwoord probeert te formuleren op het mobiliteitsvraagstuk in het arrondissement Leuven”, zegt Annemie Troosters, ruimtelijk planner bij Interleuven.
“We willen met de regionale samenwerking Regionet Leuven tegen 2030 zorgen voor een “modal shift” naar 20% minder verplaatsingen per auto en een verdubbeling van de verplaatsingen te voet, per fiets of met het openbaar vervoer”, zegt Stephan Reniers, projectcoördinator van Regionet Leuven.

De directe bijdrage van het project ‘Maak een mobiPunt!’ aan de vermindering van de uitstoot van CO2 bedraagt 80 ton per jaar. Op termijn streeft Regionet Leuven naar de realisatie van minstens 1 mobipunt per gemeente. Dit levert een totale vermindering van de uitstoot van CO2 van 435 ton per jaar.

“Maak een mobiPunt!’ is een eerste concrete stap naar een duurzamere mobiliteit en ruimtelijke planning dankzij het praktijkgericht kader voor de bepaling van de locatie en realisatie van mobipunten. Gemeenten die willen aansluiten bij dit traject zijn nog steeds welkom”, besluit gedeputeerde Ann Schevenels.

Gemeenten die interesse hebben, kunnen contact nemen met de provincie.