Intergemeentelijk trainingscentrum politie

De nood aan goed opgeleid veiligheidspersoneel in het kader van het algemeen belang is enorm groot. Daarom hebben de burgemeesters van Oost-Brabant beslist om gezamenlijk een intergemeentelijk trainingscentrum voor de politie te bouwen dat voldoet aan alle wettelijke verplichtingen. Dit nieuwe complex komt op een deel van het voormalig militair domein van Goetsenhoven in Tienen.

Het Burgemeestersoverleg Oost-Brabant verzocht Interleuven in 2013 om de mogelijkheden te onderzoeken voor de oprichting van een nieuw trainingscentrum voor de politie, ter vervanging van de huidige schietstand, die slechts een deel van de momenteel verplichte trainingsmogelijkheden biedt.

Het concept omvat een multifunctioneel trainingscentrum, met niet alleen een schietstand maar ook met dojo-faciliteiten voor zelfverdedigings- en klemtechnieken en wapenstoktrainingen plus een moduleerbare tactische ruimte. Dit laat een efficiënte en doorgedreven training van het politiepersoneel toe.

Met de komst van dit nieuwe trainingscentrum krijgt een gedeelte van het verwaarloosde terrein van de voormalige militaire kazerne een nieuwe functie die mogelijk een impuls kan geven voor de revitalisering van de rest van de site. De site is goed bereikbaar via de E40 en ligt toch voldoende geïsoleerd zodat er geen geluidshinder voor de omgeving is.

Timing

Op 9 januari 2019 zijn de werken gestart. Het einde is voorzien in april 2020. Vanaf midden 2020 zouden de politiediensten het complex kunnen gebruiken.

Politiezones uit het arrondissement Leuven

De bedoeling is dat alle politiezones uit het arrondissement Leuven zullen deelnemen aan dit gezamenlijk initiatief. Het trainingscentrum zal enkel worden gebruikt door politiemensen, privépersonen kunnen er niet terecht.

Beheer en uitbating

Het nieuwe gebouw zal worden beheerd door Interleuven. De uitbating van het gebouw en het terrein zal gebeuren door de politiezone Leuven. Het trainingscentrum zal worden gebruikt op weekdagen tussen 8 en 20 u. De verschillende politiekorpsen worden aangemoedigd om te carpoolen om de mobiliteitsimpact zoveel mogelijk te beperken.

Foto's voortgang werken (2020)

Foto's voortgang werken (juli - december 2019)

Foto's voortgang werken (januari - juni 2019)

Trainingsentrum in de pers

Bouw van nieuwe trainingscentrum voor politie- en veiligheidsdiensten in Goetsenhoven krijgt vorm (Het Laatste Nieuws 20-08-2019)

Nieuw trainingscentrum voor politiediensten in Goetsenhoven klaar binnen 1 jaar (ROB-TV 06-05-2019)

Bouw van nieuw trainingscentrum op militair domein van Goetsenhoven is gestart (Het Laatste Nieuws 06-05-2019)