Ad hoK - Huis voor omgevingsKwaliteit

Missie

Een ad hoc aanpak voor ruimtelijke vraagstukken

Lokale besturen worden steeds vaker geconfronteerd met complexe ruimtelijke uitdagingen. De juiste expertise is echter niet altijd op het juiste moment ter beschikking. Het zijn net de lokale besturen die als belangrijkste vergunningverlenende overheid in Vlaanderen een grote impact hebben op de omgevingskwaliteit op het terrein.

Ad hoK, het Huis voor omgevingsKwaliteit, heeft de missie om omgevingskwaliteit te verhogen. Het wil bijdragen tot de uitvoering van de ruimtelijke visie van lokale besturen door hen actief te ondersteunen.

Ad hoK werd opgericht door de streekintercommunales IGEMO, Haviland en Interleuven. Als verlengstuk van lokale besturen willen de streekintercommunales hun steentje bijdragen tot ruimtelijke kwaliteit in de regio.

Doelstelling

Kwaliteit met grote K                                                         

Ad hoK ondersteunt lokale besturen om een kwalitatieve omgeving te realiseren. Dit doen we via een gelaagde aanpak, gesteund op drie pijlers: adviseren, begeleiden en inspireren.

 • KWALITEITSKAMER: een multidisciplinaire kwaliteitskamer met externe experten adviseert het lokale bestuur in het omgaan met impactvolle publieke en private projecten. Op deze wijze wil ad hoK de lokale expertise verbreden. De kwaliteitskamer voorziet:
  • advies bij goedkeurings- en vergunningsprocedures
  • trajectbegeleiding vanaf opmaak projectdefinitie
 • OPEN OPROEP: ad hoK organiseert een open oproep om lokale besturen te begeleiden bij het vinden van een inspirerende ontwerper voor een landschappelijke, stedenbouwkundige, infrastructuur- of architectuuropdracht. Zo willen we de lokale expertise versterken en de juiste ontwerper bij het juiste project brengen. Hoe gaan we te werk?
  • het lokaal bestuur stelt samen met ad hoK een projectdossier samen
  • ad hoK publiceert het dossier in het Bulletin der Aanbestedingen
  • ontwerpers stellen zich kandidaat binnen een vooraf bepaalde termijn
  • in overleg met de opdrachtgever selecteert ad hoK minimum 3 kandidaten
  • kandidaten dienen hun projectvoorstel in
  • een onafhankelijke jury analyseert de voorstellen en draagt een kandidaat naar voren
  • de opdrachtgever gunt de opdracht (bij de finale gunning is ad hoK niet meer betrokken)
 • INSPIRATIE en OPLEIDING: om expertise uit te wisselen organiseert ad hoK lezingen, workshops en uitstappen die nieuwe inzichten geven om uitdagingen aan te gaan. Dit wordt ook opengesteld naar alle geïnteresseerde professionals. Ad hoK organiseert ook opleidingen voor ambtenaren en schepenen. Onder begeleiding van een externe expert worden ze ondergedompeld in onderwerpen specifiek voor de publieke sector.

Door expertise te bundelen helpt Ad hoK dossiers te onderbouwen (“waarom kan iets niet?”), maar ook proactief te adviseren (“wat zou eventueel wel kunnen?”). Een constructieve samenwerking en communicatie tussen de vergunningverlenende overheid en de bouwheer/architect is essentieel in het streven naar omgevingskwaliteit.

Meer info?

Uitgebreide infobrochure (2019)

Beknopte folder (2018)

Contacteer ons

Partnerschap

Ad hoK is een samenwerking tussen de streekintercommunales Haviland, IGEMO en Interleuven. Het huis voor omgevingskwaliteit wordt aangestuurd door een coördinatiecel, waarin de drie intercommunales vertegenwoordigd zijn. IGEMO treedt op als algemeen coördinator.

Het initiatief wordt gesteund door Team Vlaams Bouwmeester.