Regionaal digitaal loket kinderopvang

Interleuven werkt aan een regionaal digitaal loket kinderopvang. Eind 2018 stond de teller al op 18 gemeenten die hun deelname aan het regionaal digitaal loket kinderopvang hebben bevestigd. Ouders zullen via de website het aanbod aan kinderopvang voor zowel baby’s en peuters (0 tot 3 jaar) als schoolkinderen in de deelnemende gemeenten kunnen raadplegen. Daarnaast zullen ouders online een aanvraag voor baby- en peuteropvang kunnen registreren waarna de deelnemende opvanginitiatieven deze autonoom kunnen behandelen.

In 2015 kwam het dossier kinderopvang voor het eerst op de agenda van de vergadering van het burgemeestersoverleg regionale samenwerking Oost-Brabant. De schepen van sociale zaken van de stad Leuven gaf er aan de burgemeesters en betreffende schepenen/OCMW-voorzitters een toelichting over de problematiek kinderopvang en over hoe hierrond regionaal zou kunnen worden samengewerkt. Aan Interleuven werd gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken voor het opstarten van een regionale samenwerking m.b.t. kinderopvang en het uitrollen van een regionaal digitaal loket kinderopvang voor (al) de gemeenten in de ruime regio, naar analogie van het gebruikte systeem door de stad Leuven.

Dit digitaal loket kinderopvang helpt ouders in de regio om op een efficiënte wijze effectief die kinderopvang te vinden waar zij naar op zoek zijn. De nood wordt geregistreerd en gekoppeld aan het aanbod. De effectieve toewijzing van beschikbare opvangplaatsen gebeurt echter nog altijd door het ‘individuele’ opvanginitiatief, zodat de eigenheid van elke voorziening behouden blijft. Daarnaast biedt het online-platform ook de nodige ondersteuning bij de (verdere) uitbouw van het lokaal loket kinderopvang. Een dergelijke regionale samenwerking, waarbij bij wijze van spreken een totaalpakket wordt aangeboden en de hele sector meedoet, is uniek en kan als piloot worden gebruikt voor andere regio’s.

Na een intensief en grondig vooronderzoek nam Interleuven begin 2018 een projectcoördinator voor het digitaal loket in dienst en werd een softwareleverancier aangesteld. Op dit ogenblik wordt de website voor ouders (frontend) volop ontwikkeld en wordt gewerkt aan het administratieve platform dat zal worden gebruikt door de opvanginitiatieven en de lokale loketten kinderopvang. Van zodra dit opgeleverd is, testen 3 pilootgemeenten (Herent, Tienen en Tielt-Winge) in het najaar het systeem eerst uitvoerig vooraleer het uitgerold wordt in de andere gemeenten. Voor dit project wordt nauw samengewerkt met de stad Leuven, die haar ruime ervaring en expertise met hun lokaal digitaal loket kinderopvang ten dienste stellen van het regionale platform.

Als de verdere ontwikkeling van het platform vlot verloopt, wordt het opvangaanbod in al de deelnemende gemeenten na de zomer beschikbaar gesteld via de website.

Een tweede luik is de activatie van de aanvraag- en toewijzingsmodules. Dit wordt, zoals eerder al aangegeven, eerst uitgebreid getest met en door de pilootgemeenten. Daarna wordt ook dit in de regio uitgerold (vanaf begin 2019). De concrete planning hiervan wordt in het najaar 2018 gecommuniceerd.