Regionaal digitaal loket kinderopvang

Interleuven werkt aan een regionaal digitaal loket kinderopvang. 18 gemeenten bevestigden hun deelname aan het regionaal digitaal loket kinderopvang. Ouders kunnen via de website kinderopvanginmijnbuurt.be het aanbod aan kinderopvang voor zowel baby’s en peuters (0 tot 3 jaar) als schoolkinderen in de deelnemende gemeenten raadplegen. Daarnaast zullen ouders online een aanvraag voor baby- en peuteropvang kunnen registreren waarna de deelnemende opvanginitiatieven deze autonoom kunnen behandelen. In de gemeenten Tielt-Winge en Tervuren en in de stad Tienen is het loket ondertussen operationeel.

In 2015 kwam het dossier kinderopvang voor het eerst op de agenda van de vergadering van het burgemeestersoverleg regionale samenwerking Oost-Brabant. De schepen van sociale zaken van de stad Leuven gaf er aan de burgemeesters en betreffende schepenen/OCMW-voorzitters een toelichting over de problematiek kinderopvang en over hoe hierrond regionaal zou kunnen worden samengewerkt. Aan Interleuven werd gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken voor het opstarten van een regionale samenwerking m.b.t. kinderopvang en het uitrollen van een regionaal digitaal loket kinderopvang voor (al) de gemeenten in de ruime regio, naar analogie van het gebruikte systeem door de stad Leuven.

Dit digitaal loket kinderopvang helpt ouders in de regio om op een efficiënte wijze effectief die kinderopvang te vinden waar zij naar op zoek zijn. De nood wordt geregistreerd en gekoppeld aan het aanbod. De effectieve toewijzing van beschikbare opvangplaatsen gebeurt echter nog altijd door het ‘individuele’ opvanginitiatief, zodat de eigenheid van elke voorziening behouden blijft. Daarnaast biedt het online-platform ook de nodige ondersteuning bij de (verdere) uitbouw van het lokaal loket kinderopvang. Een dergelijke regionale samenwerking, waarbij bij wijze van spreken een totaalpakket wordt aangeboden en de hele sector meedoet, is uniek en kan als piloot worden gebruikt voor andere regio’s.

Na een intensief en grondig vooronderzoek nam Interleuven begin 2018 een projectcoördinator voor het digitaal loket in dienst en werd een softwareleverancier aangesteld. In 2018 en de eerste maanden van 2019 werd de website voor ouders (frontend) volop ontwikkeld en werd gewerkt aan het administratieve platform dat zal worden gebruikt door de opvanginitiatieven en de lokale loketten kinderopvang. In 3 gemeenten is het loket dus ondertussen operationeel (Tervuren, TienenTielt-Winge*, Zemst, Bekkevoort en Boortmeerbeek). Voor dit project wordt nauw samengewerkt met de stad Leuven, die haar ruime ervaring en expertise met hun lokaal digitaal loket kinderopvang ten dienste stellen van het regionale platform.

De uitrol van het loket in de andere deelnemende gemeenten wordt de komende maanden verder gezet. Hierbij proberen we om de (lokale) digitale loketten zo veel mogelijk (geografisch) te laten aansluiten. 

*Gemeente Tielt-Winge heeft beslist om na 10 november 2019 geen vennoot meer te zijn van de intercommunale Interleuven. Wat dit voor gevolgen heeft voor het voortbestaan van dit project in de gemeente, wordt besproken tussen vertegenwoordigers van de gemeente én van Interleuven.