C-Valley uit de startblokken

Vanmorgen maakten een 50-tal fietsers de eerste C-Valley Cycle Chain. C-Valley wou hiermee zoveel mogelijk werknemers van het Researchpark en de Ambachtenzone Haasrode van Leuven naar de bedrijventerreinen laten fietsen ter promotie van de fiets voor woon-werkverkeer. Maar liefst 50 fietsers vormden  Bovendien was er voor de bedrijven nog een infosessie over de verbetering van hun fietsbeleid en -promotie.

C-Valley Leuven is een initiatief van de stad Leuven, VOKA Vlaams-Brabant, POM Vlaams-Brabant en Interleuven die het bedrijventerreinmanagement, samen met de bedrijven, naar een hoger niveau willen tillen. Het ingediende subsidieproject werd goedgekeurd door het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Projectgebied
Het projectgebied omvat zowel het bedrijventerrein Researchpark Haasrode als de Ambachtenzone Haasrode. Beide terreinen liggen naast mekaar en hebben heel wat geografische en economische raakvlakken alsook gemeenschappelijke belangen.

Doelstellingen
Het project heeft drie grote doelstellingen:

  1. de oprichting van een bedrijventerreinvereniging (BTV).
    Met de oprichting van een vereniging (vzw) wordt een stap verder gegaan t.o.v. het huidige overleg en de huidige acties, het zorgt voor meer draagvlak en structuur. Via de oprichting van een vereniging wordt de reeds bestaande initiatieven en overlegmomenten geformaliseerd, wordt de communicatie verbeterd, spreken alle partijen vanuit het bedrijventerrein met één stem, kunnen aanwezige ‘problemen’ gezamenlijk worden opgenomen, worden de geplande initiatieven ondersteund/gekoppeld en wordt nog krachtiger ingezet op recente evoluties. “C-Valley Leuven wil een bedrijvengemeenschap worden die zijn leden verbindt, vertegenwoordigt en versterkt”, aldus Roland Vanderstukken ,de voorzitter van C-Valley Leuven.
  2. de aanstelling van een bedrijventerreinmanager.
    Om dit alles in goede banen te leiden zal de bedrijventerreinvereniging C-Valley een bedrijventerreinmanager aanstellen. Deze projectmanager voor Haasrode zal een duidelijk en neutraal aanspreekpunt, uitvoerder en communicatieverantwoordelijke zijn.
  3. het opstellen van een actieplan en het gezamenlijk uitvoeren van (gezamenlijke) acties.
    De bedrijventerreinmanager zal uitvoering geven aan een actieplan dat door de vereniging (lees: de bedrijven) wordt opgesteld. Door de verschillende werkgroepen die al zijn opgestart, gaande van mobiliteit, sport en welzijn tot groepsaankopen en juridische zaken, werden een aantal acties zowel op korte als lange termijn naar voren geschoven. Een eerste actie was dus de C-Valley Cycle Chain.

C-Valley is een initiatief van de volgende partners:

Met de steun van: