Burgemeesters vragen eerlijker deel van gemeentefonds

De burgemeesters van Oost-Brabant maken zich grote zorgen over de financiële uitdagingen waar hun gemeenten voor staan. De begrotingen zitten in de tang tijdens de volgende bestuursperiode vanwege zowel dalende ontvangsten als hogere uitgaven. Vooral de vaststelling dat de gemeenten uit onze regio door Vlaanderen nog steeds financieel worden benadeeld in de verdeling van de toelagen uit het Gemeente- en Stedenfonds blijft een doorn in het oog. De burgemeesters willen dat de vertegenwoordigers van Vlaams-Brabant in het Vlaams Parlement ingrijpen om de niet-verantwoorde transfer van geld van de belastingbetalers van onze regio naar de stadskassen van Antwerpen en Gent te stoppen. De eerste concrete stap moet zijn dat in 2019, bij de start van een nieuwe Vlaamse Regering én een nieuwe bestuursperiode in de gemeenten, de verdeling van het Gemeentefonds aangepast wordt zodat de transfer met 10 % wordt verminderd.

De burgemeesters van Oost-Brabant bogen zich over de financiële uitdagingen waar hun gemeenten voor staan. De begrotingen zitten in de tang tijdens de volgende bestuursperiode 2019-2024: een aantal factoren doen de ontvangsten dalen, andere veroorzaken hogere uitgaven.

De burgemeesters stellen vast dat verschillende van die factoren een rechtstreeks gevolg zijn van beslissingen van de federale en de Vlaamse overheid:

  • Door de taxshift zakken de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting met 10 % en meer voor de gemeenten. Dit alleen al betekent 20 miljoen euro minder inkomsten in het jaarlijkse budget van de steden en gemeenten van Oost-Brabant.
  • Een groot deel van de Vlaamse toelagen aan de lokale besturen wordt niet geïndexeerd, waardoor de nuttige waarde ervan elk jaar zakt.
  • De vrijstelling van onroerende voorheffing op de machines en outillering van bedrijven is door Vlaanderen beslist, maar wordt voor het grootste deel betaald door de gemeenten. De kost daarvan neemt jaar na jaar toe.
  • De lokale besturen moeten hun pensioenen volledig zelf financieren, in tegenstelling tot de privébedrijven, de zelfstandigen en andere overheden, waar de federale overheid overal een aanzienlijke bijdrage levert aan de pensioenen. Daardoor stijgt de last van de pensioenen voor de gemeenten fors.
  • Door de brandweerhervorming stijgen de kosten voor de brandweer. De lokale besturen kregen jaren geleden al de rekening gepresenteerd van de politiehervorming.

Het volledige persbericht vindt u hier.

Contactinfo: Laurence Poleunis, coördinator regionale samenwerking