Vernieuwing recyclageparken

In opdracht van het milieubedrijf Ecowerf wordt het bestaande patrimonium van de recyclageparken vernieuwd en uitgebreid. In een recent verleden werd er een DifTar-systeem geïnstalleerd in de recyclageparken van Tienen en Landen en werden beide parken grondig gerenoveerd. De ergonomie van gebruikers en parkwachters én het comfort en de veiligheid in het algemeen waren het uitgangspunt bij het ontwerp van het park.

De topografie van het terrein in Landen betekende bijkomend een bijzondere uitdaging bij de opmaak van het ontwerp. De organisatie van het park werd in functie van de helling van het terrein geconfigureerd. Het resultaat is een recyclagepark met een betalend en niet-betalend gedeelte op twee verschillende niveaus. De twee delen zijn via een rotonde zowel met elkaar als met de toegangsweg verbonden wat het park uniek maakt qua circulatie en inplanting.

Foto's: Lander Loeckx