Vernieuwing recyclagepark Landen

Vanaf begin oktober kunnen de inwoners van Landen opnieuw gebruik maken van het recyclagepark in hun stad. Het park werd uigebreid en het DifTar-systeem werd geïnstalleerd. In opdracht van EcoWerf was Interleuven verantwoordelijk voor het ontwerp, de werfopvolging en de veiligheidscoördinatie voor de uitbreiding.

De topografie van het beschikbare terrein voor de uitbreiding betekende voor het ontwerpen van het nieuwe containerpark een hele uitdaging. Het ontwerp werd in functie van het hellende terrein aangepast en het resultaat is een recyclagepark met een betalend en niet-betalend gedeelte op twee verschillende niveaus. De twee delen zijn via een rotonde zowel met elkaar als met de toegangsweg verbonden wat het park uniek maakt qua circulatie en inplanting.

Bij de uitbreiding werd ook een nieuwe portiersunit voorzien. Bij het ontwerpen hiervan was het comfort en de veiligheid van de parkwachters en van de bezoekers het belangrijkste aandachtspunt.

  • Recyclagepark_Landen(1)
  • Recyclagepark_Landen(2)
  • Recyclagepark_Landen(3)
  • Recyclagepark_Landen(4)
  • Recyclagepark_Landen(5)
  • Recyclagepark_Landen(6)
  • Recyclagepark_Landen(7)
  • Recyclagepark_Landen(8)