Lancering bedrijventerreinvereniging Researchpark Haasrode

Interleuven, Voka Vlaams-Brabant, POM Vlaams-Brabant en stad Leuven zullen samen met de ondernemers een bedrijventerreinvereniging voor het bedrijventerrein Researchpark Haasrode oprichten. Op 2 mei gaan de partners en de ondernemers dan ook in dialoog om een actieplan te kunnen opstellen voor de komende drie jaar.

De voorbije 2 jaar werd op het Researchpark voornamelijk de focus gelegd op mobiliteit. Bedrijventerreinmanagement gaat evenwel ook over samenwerking op het vlak van logistiek, energie, beveiliging, verkeersveiligheid, beeldkwaliteit, … Via de samenwerking in een bedrijventerreinvereniging beogen de partners om  het bedrijventerrein aantrekkelijk te maken voor investeerders, ondernemers, werknemers en toekomstig talent én om het netwerk te versterken.

Meer info? Contacteer Sonja Paenhuys.