Uitbreiding vzw Alvinnenberg

De bestaande bebouwing werd uitgebreid met:

  • drie extra woningen, die omwille van de interne organisatie aan elkaar geschakeld zijn
  • extra atelierruimten
  • ruimte voor bijkomende administratieve diensten die men omwille van de functionaliteit in het bestaande centrum onderbrengt
  • een nieuwe multifunctionele zaal   De nieuwe wooneenheden bieden plaats aan 20 mensen.

Voor het geheel werd een globaal masterplan opgemaakt. De schikking van de panden vormt een interne straat op het terrein verbonden door pleintjes.

Het geheel is ingeplant in een groene omgeving met veel ruimte voor tuinen en terrassen.

Aandacht voor integrale toegankelijkheid is de rode draad door het ontwerp. Het hele project werd uitgewerkt met de nodige zorg voor ecologisch en duurzaam bouwen.

De nieuwe gebouwen werden begin 2012 officieel ingehuldigd.