Woonproject Vlierbeekveld Leuven

Het woonproject Vlierbeekveld fase F bestaat uit 8 betaalbare kavels voor halfopen bebouwing. Deze verkaveling is de afwerking van een vorige fase waarbij reeds een groot gedeelte van het woongebied tussen de Abdij van Vlierbeek en de Diestsesteenweg is ontwikkeld door Interleuven. Het project is volledig uitverkocht.

Ligging

Vlierbeekveld fase F ligt aan de Meikeverstraat, in het bouwblokje dat wordt gevormd door deze straat, de Peter Scribslaan, Laurent Benoit Dewezlaan en Garestalaan in de Leuvense deelgemeente Kessel-Lo. Het is rustig gelegen tegen de Kesselse bergen, vlakbij het provinciaal domein en ook scholen en winkels zijn er in de buurt. Op 10 minuten bereikt u het Leuvense stadscentrum.

Stedenbouwkundige voorschriften

Typologisch is voorzien dat de te bouwen woningen zoveel mogelijk aansluiten bij het beeld van sobere, moderne, compacte en rustig vormgegeven woningen, zodoende dat zij niet alleen aansluiten bij de bestaande bebouwing, maar ook hun eigen karakter krijgen.

De huizen worden per twee aan elkaar gekoppeld. De nok- en kroonlijsthoogten zijn daarbij per gekoppeld paar dezelfde om een harmonieus straatbeeld te verkrijgen.

De oppervlakte van de individuele kavels bedraagt 3,94 are, met een breedte van 11,25m en een diepte van 35m en oostelijk georiënteerde tuinen.

De privacy wordt gevrijwaard door de toegestane afsluitingen, het verbod op niet gelijkvloerse terrassen en door de configuratie van het halfopen verband. Daarnaast zijn de bouwvrije stroken 3 m breed en handhaven de toegestane bijgebouwen 1 m afstand tot de zijkavelgrenzen tenzij ingeplant op de perceelgrens in gemeen akkoord.

Woningsplitsing is niet toegelaten, evenmin als nevenbestemmingen vreemd aan de woonfunctie zelf. Voorzieningen voor een inwonende oudere, of een kind, zijn toegelaten voor zover ze niet afsplitsbaar zijn van de hoofdwoning, de zogenaamde zorgwoning.

Om een extra controle te krijgen op de uitvoering van het verkavelingsconcept en de bouwheer te begeleiden op het vlak van duurzaamheid, is het verplicht advies te vragen aan Interleuven bij een nieuwe aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning of wijziging van verkaveling.

Klik hier voor de stedenbouwkundige voorschriften.

Bestemming sociale woningbouw

Het RUP bestemt dit gebied voor ‘sociale woningbouw’. Dit betekent dat de oppervlakte van de individuele kavels wordt beperkt tot circa 400 m². Het houdt ook in dat de kavels werden aangeboden als ‘betaalbare’ kavels, waarbij enerzijds een sociale correctie werd doorgevoerd op de verkoopprijs en anderzijds aan de kopers een aantal koopvoorwaarden werden opgelegd.