Intergemeentelijke GIS-coördinator

Heeft uw bestuur al een eigen GIS-coördinator? Vindt u geen gespecialiseerde mensen? Heeft de huidige GIS-verantwoordelijke meer en meer een uitvoerende rol en blijft er weinig tijd over voor coördinatie over de diensten heen?

Interleuven biedt hiervoor een oplossing. Onze deeltijdse GIS-coördinator staat in voor:

  • ondersteuning bij databeheer en onderhoud: kwaliteitscontrole data, koppelingen tussen gegevens (samen met de dienstenleverancier), archiveren, ...
  • uitvoeren van GIS-analyses van aanwezige datasets en het maken van kaarten
  • initiëren en uitwerken van nieuwe projecten, samen met alle betrokken diensten
  • ondersteuning van de dagelijkse GIS-werking van de verschillende diensten (helpdesk)
  • hulp bij de organisatie van GIS in de gemeente of stad: afspraken tussen de verschillende diensten begeleiden, opmaak draaiboek (wie geeft welke data door aan de GIS-coördinator, wanneer worden deze data aangeleverd, hoe worden de data aangepast en wie is de verantwoordelijke, ...), leiden van de teamvergadering GIS bij het bestuur
  • uitschrijven van een bestek voor softwareleveranciers, technische ondersteuning bij offertebespreking, controle bij installatie van de software, ...
  • de wetgeving rond het aanleveren/geactualiseerd houden van GIS-bestanden zo goed mogelijk opvolgen en communiceren naar het lokaal bestuur

Op voorhand worden het takenpakket en de concrete projecten duidelijk afgelijnd en omschreven met de gemeente. De rol die de GIS-coördinator opneemt (coördineren vs. operationeel werk) hangt af van de noden van de gemeente. Er kan steeds een projectmedewerker van ons team GIS worden ingeschakeld om projecten rond bijvoorbeeld data-input van de GIS-coördinator over te nemen indien nodig. Naast de ondersteuning die Interleuven biedt, dient de gemeente ook zelf een verantwoordelijke rond GIS te hebben die het aanspreekpunt is en de administratie op zich neemt.

Referenties

De gemeenten Bekkevoort, Keerbergen, Kortenberg, Lubbeek, Overijse, Tienen en Wezembeek-Oppem doen momenteel beroep op de ondersteuning van de intergemeentelijke GIS-coördinator.