Intergemeentelijke GIS-coördinator

Interleuven stelt een intergemeentelijke GIS-coördinator ter beschikking, die in de deelnemende lokale besturen de opdracht heeft om de gemeente te begeleiden bij de verdere implementatie van GIS en de gemeentelijke GIS-coördinatie.

Altijd mee zijn met de actuele GIS-materie (technische kennis van de softwaremogelijkheden en inhoudelijke kennis van de almaar toenemende gemeentelijke GIS-verplichtingen) is een hele uitdaging. Dit vertalen naar een goede implementatie binnen de eigen specifieke gemeentelijke werking gaat nog een stap verder.

Met nauwe betrokkenheid van de gemeentelijke diensten is de intergemeentelijke GIS-coördinator de architect van het gemeentelijk GIS en voert onder meer volgende taken uit:

 • Begeleiden van de opstart of ontwikkeling van het GIS in de gemeentelijke diensten: streven naar organisatiebrede visie en uitrol;
 • Rol van architect: termijnvisie uitwerken, quickwins realiseren, blokkeringen detecteren en rapporteren, advies geven om problemen op te lossen;
 • Samen met gemeentelijke diensten GIS-toepassingen uitdenken en ingang laten vinden in het bestuur;
 • Instaan voor het actueel houden (en archivering) van de gemeentelijke geodatabank;
 • Prospectie van de markt en opvolging prijsvragen indien bestaande GIS-infrastructuur niet meer voldoet;
 • Uitvoeren van kleinschalige cartografische analyses;
 • Capteren van beleidsontwikkelingen in het vakdomein en deze vertalen naar de dagdagelijkse werking;
 • Zorgen voor kennisverwerving van relevante wetgeving;
 • Coachen van medewerkers in functie van de interne kennisontwikkeling en sensibilisering;
 • Deelnemen aan het intergemeentelijk GIS-overleg;
 • ...

De gemeente bekijkt de gewenste invulling en snelheid van vordering en in onderling overleg met het GIS-team van Interleuven wordt bepaald aan welk regime (halve of hele dag) de intergemeentelijk GIS-coördinator zal worden ingezet en wat het takenpakket precies inhoudt. Voor deze dienstverlening kan worden gewerkt op basis van de exclusieve dienstverlening (pakket 6.1.). De kosten, verbonden aan de exclusieve dienstverlening, worden verrekend op basis van een kosten- en expertisedelend principe.

Deelnemende gemeenten

De gemeenten Bekkevoort en Kortenberg doen momenteel al beroep op de ondersteuning van de intergemeentelijke GIS-coördinator. Ook een 3-tal andere gemeenten zouden op (korte) termijn gebruik gaan maken van deze dienstverlening.