• Home
  • Webbekom - Diest

Webbekom - Diest

Het bedrijventerrein Webbekom situeert zich 2 km ten zuiden van de historische Diestse stadskern. De zone is 71 ha groot. Ze heeft een uitmuntende ontsluiting, onderdeel zijnde van het op- en afrittencomplex van de E314 in de oksel met de N2 (gewestweg Leuven – Diest - Hasselt). Webbekom is gericht op grote regionale bedrijven die afhankelijk zijn van de vlotte aantakking op het primaire wegenstelsel. Het in Webbekom gevestigde Europese distributiecentrum voor onderdelen van Toyota is hier een voorbeeld van.

De bestaande zone is uitverkocht. Conform de hogere overheidsplannen wordt een substantiële uitbreiding gestart. Dit betekent een uitbreiding met 15,2ha op Webbekom-West en 17,1ha op Webbekom-Noord.

De modaliteiten voor beide uitbreidingen worden geregeld in een verordenend Provinciaal RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan). Dit RUP voorziet de vestiging van productie- en distributiebedrijven op de uitbreiding West en voornamelijk onderzoeks-, ontwikkelings- en dienstverlenende activiteiten op de uitbreiding Noord.