Begraafplaatsenbeheer

Het beheer van een begraafplaats gebeurt tientallen jaren en is een gevoelige materie. De dossiers worden dan ook door verschillende mensen behandeld, die elk hun werkwijze hebben en verschillende accenten leggen. Ter ondersteuning van het administratieve proces zijn heel wat toepassingen op de markt. 

Het is aan te raden om de concessiegegevens, eventueel met foto, te koppelen aan de graven op een kaart. Het GIS-team van Interleuven helpt u bij de (eenmalige) aanmaak van deze digitale kaart en eventueel ook met de digitale invoer van de concessiegegevens (indien dit nog analoog wordt bijgehouden). Hiervoor gebruiken we de grootschalige orthofoto’s, de analoge plannen en eventueel een mobiel GIS-toestel om ter plaatse nog controles te doen of onduidelijkheden weg te werken. 

Na koppeling van de kaart met de administratieve databank kan men eenvoudig de consessiefiche en de foto horend bij een bepaald graf, opvragen. Lijsten, rapporten en overzichtskaarten kunnen hieruit worden afgeleid.

Na de initiële aanmaak van de digitale kaart en de koppeling met de gegevens, kan de gemeente zelfstandig de gegevens bij- en actueel houden.