Taakondersteuning

In de taakondersteuning (exclusiviteitscontract 3.3.) zitten de meer omvangrijke, periodieke opdrachten vervat zoals de slibruimingen, oppervlaktewateranalyses, inventarisaties allerhande, opmaak energieprestatiecertificaten (EPC), ... Deze projecten worden aangeboden in een projectfiche met kostenraming.

Inhoudelijk kan elke opdracht uit de taakondersteuning worden aangepast aan de noden van de opdrachtgever. Het bestuur kan ook beslissen om bepaalde onderdelen van het project zelf uit te voeren.

De gemeenten, die het pakket taakondersteuning hebben onderschreven, zijn niet verplicht deze projecten effectief uit te voeren. Enkel indien ze de uitvoering van de opdrachten noodzakelijk acht, en deze niet met eigen personeel wenst uit te voeren, kan gevraagd worden aan de intergemeentelijke milieudienst om een voorstel op te maken. Deze projectfiche omvat de aanpak, de timing, de maximale tijdsbesteding en de kostprijs.

Een belangrijk voordeel van deze manier van werken is de flexibiliteit. De gemeente bepaalt zelf welke opdracht wanneer moet worden uitgevoerd. Ze bepaalt eveneens wat ze zelf wenst uit te voeren en welke onderdelen de intergemeentelijke milieudienst voor haar rekening moet nemen.

Er is geen verplichte afname van uren.