Klimaatondersteuning

De klimaatondersteuning richt zich tot de gemeenten/steden die het Burgemeestersconvenant onderschreven en de opgenomen doelstellingen willen realiseren. Met de ondertekening engageren lokale besturen zich om de CO2-uitstoot te verminderen met 20 % tegen 2020. Daarenboven moet het energieverbruik dalen met 20 % en moet er 20 % energie geproduceerd worden door hernieuwbare bronnen. Het convenant is een initiatief van de Europese Commissie en richt zich rechtstreeks naar de gemeenten.

Interleuven is door Europa erkend als regionaal coördinator in het kader van het Burgemeestersconvenant. Coördinatoren ondersteunen en begeleiden lokale besturen bij de uitvoering ervan, zowel bij de inhoudelijke als uitvoerende aspecten. Ook de provincie Vlaams-Brabant werd erkend als coördinator van het Convenant. Dit resulteerde in een samenwerking tussen Interleuven en de provincie om het project Vlaams-Brabant Klimaatneutraal uit te voeren.

Interleuven ondersteunt 12 gemeenten in de ontwikkeling, uitvoering en opvolging van haar klimaatbeleid en de daarmee gepaarde procesbegeleiding. Dit betekent concreet het mee invullen van de nulmeting, begeleiding van de interne stuurgroep, co-creatie van een zo groot mogelijk draagvlak voor het klimaatverhaal, opmaak en indiening klimaatactieplan, ...